Linkkejä

Suomen kommunistinen puolue on työväenluokan, köyhien ja sorrettujen puolesta kamppaileva puolue, joka pyrkii kokoamaan uusliberalismin ja suurpääoman vastaista punavihreää yhteistyötä.

Tiedonantaja on SKP:n äänenkannattaja, EU-kriittinen ja marxilainen foorumi.

Helsinki-listat – asukkaiden ääni valtuustoon!

Punainen tähti – Helsingin kommunistiset nuoret on Kommunistisen nuorisoliiton osasto, jossa toimii nuoria Helsingistä sekä naapurikunnista.

Pääkaupunkiseudun demokraattinen naisverkosto kokoaa yhteen naisia ja naisjärjestöjä toimintaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, demokratian, rauhan ja kansainvälisen solidaarisuuden sekä naisten oikeuksien edistämiseksi.

Maanantaiklubi on kriittisen keskustelun ja kulttuurin kohtaamispaikka. Joka kuun ensimmäisenä maanantaina kello 19 Ravintola Milenkassa (Haapaniemenkatu 3-5). Vapaa pääsy!

Pro kuntapalvelut on poliittisesti sitoutumaton verkosto, joka ylläpitää helsinkiläisten ja päättäjien dialogia peruspalveluista.

Asukasliitto edistää asumiseen liittyvää tasapainoista alueellista kehitystä sekä järjestää ja tukee asukkaita toimintaan asumisella tapahtuvaa voitontavoittelua ja keinottelua vastaan edullisen, hyvän, turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palveluiden sekä terveellisen ympäristön puolesta.

Peli Seis! on asukkaiden kampanja Helsingin peruspalvelujen puolesta. Vihelletään yhdessä peli poikki järjettömiltä leikkauksilta!

Suomen rauhanpuolustajat toimii Helsingissä ja muualla Suomessa rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

Helsingin työttömät toimii työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin kohottamiseksi Helsingissä ja sen ympäristökunnissa.

Attac on kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään kriittistä globalisaatiokeskustelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaislähtöistä demokratiaa, yhteiskunnallista avoimuutta ja kestävää kehitystä.

Maan ystävät on liitto, joka toimii paikallisella, kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla ympäristön hyväksi.

Kenkää keskustatunnelille on kansalaisliike, jonka tavoitteena on estää Helsinkiin suunnitellun keskustatunnelin rakentaminen ja edistää joukkoliikenteen kehittämistä.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on Suomen suurin palkansaajien etujärjestö, mutta samalla myös kansalaisjärjestö, joka tarjoaa vaikutusväylän työelämään ja yhteiskuntaan.