Hämeentielle tarvitaan uusi yhtenäinen pyöräreitti

Hämeentie Hakaniemen torilta Kurviin on meluisa, ahdas ja saasteinen. Pyörätien lisääminen Hämeentielle muun liikenteen joukkoon ei helpota tilannetta riittävästi. SKP:n Etu-Sörkan osasto kannattaa pyöräteiden perustamista Hakaniemen torin ja Kurvin väliselle katuosuudelle siten, että kadulla kielletään yksityisautoilu, tonttiliikennettä lukuun ottamatta. Yksityisautot ohjataan Sörnäisten Rantatielle.

Lisäksi:

1. Hämeentien alkupäässä pyöräkaista tarvitaan Hakaniemen tori-katua pitkin Hakaniemen rantaan.

2. Kurvista eteenpäin pyöräkaistoja tulee autoliikenteen ohessa jatkaa yli koko risteysalueen niin, että Hämeentielle tulisi yhtenäinen pyörätie Arabiaan

3. Mäkelänkadun alkupäähän tulee merkitä pyöräkaista Mäkelänrinteeseen, josta eteenpäin pyöräkaista on jo olemassa.

Kohdat 1-3 sisältyvät kaupungin vuoteen 2025 ulottuvaan pyöräilyliikenteen tavoiteohjelmaan ja ne tulisi päättää ja toteuttaa pikimmiten. Näin saataisiin uusi, yhtenäinen, turvallinen pyöräreitti Kallion kautta Helsingin niemelle. Hämeentiellä julkinen liikenne nopeutuisi ja jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat hengittää.

SKP:n Etu-Sörkan osasto

Kaupungin jatkettava asukastalojen toimintaa

Helsingin kaupunginjohtaja aikoo esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki luopuu sote-viraston ylläpitämistä 10 asukastalosta. Tämä on osa kokoomuksen linjaa, jolla ajetaan alas muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisia toimintoja ja lähipalveluja.

Sote-viraston ylläpitämillä asukastaloilla on tärkeä merkitys alueellisessa matalan kynnyksen sosiaalityössä, ennaltaehkäisevässä toiminnassa, työllistämisessä ja syrjäytymisen torjumisessa. Samalla ne tarjoavat tilat asukkaiden monipuoliselle harrastustoiminnalle, yhteistyölle ja lähidemokratian kehittämiselle.

Esimerkiksi Maunulassa asukastalo Saunabaarilla on ollut iso merkitys siinä yhteistyössä ja yhteisöllisyydessä, josta Maunula palkittiin Uudenmaan liiton nimityksellä vuoden 2015 uusmaalaiseksi kaupunginosaksi.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto vaatii, että kaupunginhallitus ja valtuusto turvaavat kaikkien sote-viraston kymmenen asukastalon toiminnan jatkamisen kaupungin ylläpitäminä. Alueellista sosiaalityötä ja muita lähipalveluja on vahvistettava muutenkin.

Asukasyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen on niin ikään tarpeen. Se ei voi kuitenkaan korvata alueellista sosiaalityötä, johon tarvitaan asukastalojen verkosto.

SKP:n osasto muistuttaa, että kaupunki ja sen liikelaitokset ovat tehneet satojen miljoonien eurojen ylijäämää. Näistä voittovaroista riittää hyvin rahaa asukastalojen ylläpitämiseen.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 17.12.2014

Tervetuloa SKP:n jouluglögeille 18.12. klo 14-18

SKP:n jouluglögit

Tervetuloa SKP:n jouluglögeille!
SKP:n porukka tarjoaa jouluglögit 18.12. klo 14-18
Tule tapaamaan tovereita ja vaihtamaan kuulumiset! Paikalla Tiedonantajan toimitus, SKP:n porukkaa ja Demokraattisen sivistysliiton väkeä. Myös joululahjaostoksia on mahdollista tehdä – maksaminen tapahtuu käteisellä.

Osoitteemme on: Herttoniemi, Hitsaajankatu 9A, 6.krs

18.12. klo 14-18
Herttoniemi, Hitsaajankatu 9A, 6.krs

SKP:n vanhin helsinkiläinen osasto juhli Pakilan työväentalolla

Maa oli Pakilassa valkoinen, mutta työväentalolla vietettiin Punaisen Pakilan juhlaa. Salin seiniä koristivat SKP:n ja kansandemokraattisen liikkeen pakilalaisten järjestöjen perinteiset liput. 70-vuotisjuhlaa viettäneen SKP:n Maunula-Pakilan osaston historia, esiintyjien tarinat, työväentalon tapahtumat ja nykypäivä kietoutuivat yllättävänkin monin säikein toisiinsa.

Maija Hakasen vetämä SKP:n vanhimman helsinkiläisen osaston juhla alkoi vauhdikkaasti Kosmisen Säteilyn työväenlauluilla, joihin myös nelikymmenpäinen yleisö liittyi mukaan. Sitten kuultiin lyhyitä tarinoita ja nähtiin valokuvia SKP:n osaston seitsemältä vuosikymmeneltä. Yrjö Hakanen kertoi, kuinka osasto nousi maan alta Pakilan suurimmaksi poliittiseksi voimaksi. Markku Onnela muisteli aikaa, jolloin hänen isänsä johti yleislakkokomiteaa Pakilassa. Matti Heino kuvasi työväentalon, kulttuurin ja TUL:n 60-lukua. Taru Välimaa vei kuvat 70-luvun pioneerien toimintaan. Ilona Junka kertoi 80-luvun ydinaseettomasta Pakilasta ja Palestiina-solidaarisuudesta. Kapitalisminvastaisen toiminnan tarve ei kadonnut mihinkään 90-luvun mullistuksissa, Teuvo Junka totesi. Mikko Korhonen puolestaan kertoi myös nuorisotalona toimivan työväentalon nykypäivästä.

Välillä nautittiin talkoilla tehdyistä kakkukahveista ja tehtiin ostoksia Tiedonantajan ja Arabikansojen ystävyysseuran myyntipöydillä. Mainokset, paikallisen lehden näyttävä juttu ja juhlan ohjelma olivat tuoneet paikalle myös muita alueella asuvia.

Tauon jälkeen esiintyivät Monna Kamu ja Eero Ojanen, jotka ovat molemmat joskus asuneet Pakilassa. Ajatuksia ja tunteita herättäneitä runoja, pääosin Ojasen säveltäminä ja Kamun hienosti tulkitsemina. Lopuksi laulettiin yhdessä Kansanvälinen.

Kaisa Junttilan, Esko Kokkosen ja SKP:n osaston muiden perustajien työ jatkuu.

Monna Kamu ja Eero Ojanen
Kosminen Säteily

Helsingin kaupunki jatkaa palvelujen röyhkeää alibudjetointia

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö ei hyväksy kaupungin ensi vuoden budjetin leikkauspolitiikkaa. Budjetin loppusumma kasvaa vain 0,4 prosenttia, mikä ei peitä edes kustannusten kasvua puhumattakaan siitä, että huomioitaisiin Helsingin asukasmäärän vuosittainen kasvu yli 9000 asukkaalla. Myös väestön ikääntyminen sekä työttömyyden ja köyhyyden raju kasvu lisäävät menoja ja palvelujen tarvetta. Reaalisesti määrärahat vähenevät ainakin 60–70 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kärsii eniten. Supistuvilla resursseilla ei kyetä vastaamaan lisääntyviin palvelutarpeisiin ja muun muassa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain velvoitteisiin. Kaupungin on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelut lähipalveluina kaupungin omana toimintana. Tämä edellyttää, että sote-viraston palveluverkkoa ei karsita eikä palveluja keskitetä suuriin yksiköihin.

Opetusviraston ns. säästötoimet opetus- ja avustajaresurssien leikkaamisesta lähikoulujen vähentämiseen sisältyvät budjetin tekstilinjauksiin. Resursseja supistetaan vaikka perusopetukseen tulee ensi vuonna noin 1 200 lasta lisää ja yli 20 000 helsinkiläistä nuorta on vailla mitään ammatillista koulutusta, heistä suuri osa erityistä tukea tarvitsevia maahanmuuttajia.

Varhaiskasvatuksen palvelujen riittävyyden turvaaminen edellyttää lisäresursseja, kun alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa, esiopetus muuttuu velvoittavaksi, kotihoidon tuen muutokset lisäävät päivähoidon lasten määrää ja leikkipuisto- ja kerhotoiminnan tarpeet kasvavat, kun kaupunkiin rakennetaan uusia alueita

Työllisyyden hoitoon ei osoiteta yhtään senttiä lisää, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuodessa yli puolella ja myös nuorisotakuu vaatisi lisää rahaa. Lisäksi toimeentulotukeen esitetään tämänvuotista vähemmän, vaikka köyhyyden ongelmat kasvavat työttömyyden lisääntyessä.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan huolehtimaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnista, tuesta ja palveluista, selvittämään ikä-ihmisten palvelutarpeet ja järjestämään tarvittavat palvelut. Tämä edellyttää resurssien lisäämistä palvelusuunnitelmien ja niihin kirjattujen palvelujen järjestämiseksi. Vanhusten kotihoidon palveluja tulee lisätä, mikä edellyttää lisää vakansseja. Ikäihmisten määrän kasvaessa nopeasti ei ole perusteita vähentää pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja.

Uuden keskustakirjaston rakentaminen varmistetaan vuoden 2015 budjetissa. Samalla kuitenkin hylättiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan yksimielinen linjaus, jonka mukaan keskustakirjasto ei saa johtaa lähikirjastojen karsimiseen. Budjettilinja, jonka mukaan yli puolet keskustakirjaston käyttömenoista voidaan ottaa lähikirjastoilta ja keskustakirjastosta tehdä säätiö, pitää hylätä. Koko kaupunginkirjaston määrärahoja on nostettava niin, että lähikirjastot turvataan.

Mitä siis voidaan tehdä?

Helsingin Energian ja Sataman tulos vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä on jo yli 150 miljoonaa. Nämä voitot aiotaan jättää vuodenvaihteessa muodostettavien yhtiöiden omaan pääomaan, vaikka osa niistä voitaisiin siirtää palvelujen rahoitukseen ja siten paikata budjetin pahimmat puutteet. Lisäksi kaupungilla on vanhoja ylijäämiä kassassa yli 880 miljoonaa euroa.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö esittää, että kaupungin liikelaitosten voitoista siirretään vielä ennen vuodenvaihdetta 100 miljoonaa euroa palveluiden rahoittamiseen, lähipalvelujen turvaamiseen ja työllistämiseen.

SKP:n Helsingin piirijärjestö 18.11.2014

Valtio ja kunnat luomaan lisää työpaikkoja

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä valtion ja kuntien pitää luoda lisää työpaikkoja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden rajun nousun torjumiseksi.

Kokoomuksen ja SDP:n johtaman hallituksen kovaa oikeistolaista linjaa kuvaa se, että aktiivisen työllisyyden hoitamisen määrärahoja on vähennetty samaan aikaan kun työttömyys pahenee. Sama linja näkyy Helsingin kaupungin budjetissa, jossa työllisyysrahat on jäädytetty jo kolmantena vuonna peräkkäin, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut pääkaupunkiseudulla vuodessa noin puolella. On järjetöntä, että Helsinki maksaa ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömyydestä kohta jo enemmän kuin käyttää työllisyyden hoitamiseen.

Työnantajien ja uusliberaalien ekonomistien ajama palkkojen alentaminen ei tuo mitään helpotusta työttömyyteen. Se heikentäisi muutenkin supistunutta kysyntää, mikä vain pahentaisi työttömyyttä. Työllisyyden parantamiseksi on päinvastoin muutettava työn ja pääoman välistä tulonjakoa palkansaajien hyväksi. Samalla on vähennettävä köyhyyttä nostamalla perusturvaa ja minimipalkkoja.

Kun yksityisen pääoman voitontavoittelu tuhoaa työpaikkoja, tarvitaan julkisen vallan toimia. Suuria pääomatuloja ja suuryhtiöitä verottamalla on ohjattava lisää rahaa muun muassa kuntien palveluihin ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Talouden rakennemuutoksen nostamiin haasteisiin on vastattava luomalla uutta työtä ja tuloja tuovaa teollisuutta ja palvelutuotantoa valtion ja kuntien voimin. Esimerkiksi uusiutuvan energian alalla on tähän paljon mahdollisuuksia. Työn tuottavuuden kasvu on tehnyt mahdolliseksi myös lyhentää yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta ja jakaa näin töitä useammille.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 17.11.2014

Jari Heinonen: Vasemmistolaisen työväenliikkeen sivistystyö

SKP:n Helsingin piirijärjestö täytti 70 vuotta, ja järjesti tapauksen kunniaksi juhlat 9.11. Kirjan Talon juhlasalissa. Juhlaesitelmän saapui pitämään professori Jari Heinonen Tampereelta saakka, aiheenaan työväen sivistystyö.

Jari Heinosen esitelmä SKP:n Helsingin piirin 70-vuotisjuhlassa

Hyvät toverit! Ja kiitos kutsusta juhlaanne!

Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu puhuu taloudellisesta pääomasta, sosiaalisesta pääomasta ja kulttuurisesta/sivistyksellisestä pääomasta. Ne toimivat ja vaikuttavat rinnakkain yhteiskunnassa. Kaikkia tarvitaan, jos yhteiskuntaan halutaan vaikuttaa ja sitä muuttaa. Tänään haluan keskittyä puheessani erityisesti kulttuuriseen, sivistykselliseen pääomaan. Tietoon, taitoon, älyyn ja kokemuksiin, joita tarvitaan yhteiskunnallisen muutoksen analysointiin ja itse yhteiskunnan muuttamiseen ja kehittämiseen.

Kapitalismin kehitys on ollut sarja rakennemuutoksia. Jo Karl Marx ja Friedrich Engels kiteyttivät ”Manifestissa” vuonna 1848 asian osuvalla tavalla. He sanoivat, että ” jatkuvat mullistukset tuotannossa, kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden alituinen järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta erottavat porvariston aikakauden kaikista muista”. Kapitalismi onkin ollut ympäröivän maailman kiihkeää muuttamista markkinoiden avulla.

Sodanjälkeisessä Suomessa voimme erottaa kolme erilaista toisiaan seurannutta yhteiskuntamallia. Tältä osin puhun agraaris-teollisesta yhteiskunnasta, fordilaisesta teollisuus- ja palveluyhteiskunnasta ja kansainvälistyvästä tehomarkkinatalouden yhteiskunnasta (Heinonen 1999, 2009). Vastaavasti laajentuneen työväestön voi jakaa toisiaan seuranneisiin sukupolviin: jälleenrakennuksen sukupolveen, suuriin ikäluokkiin ja pieniin ikäluokkiin (Heinonen 2006).

Jälleenrakennuksen sukupolvella elämänkaaren avaintapahtuma oli hävitty sota ja sen jälkeinen jälleenrakennus. Suurilla ikäluokilla taas vastaava avaintapahtuma oli 60-luvun rakennemuutos ja sen jälkeen toteutettu hyvinvointivaltion rakentaminen. Pienillä ikäluokilla elämää keskeisesti jäsentävä avaintapahtuma liittyi 90-luvun alun lamaan ja sen jälkeen tapahtuneeseen syvään rakennemuutokseen: kansainvälistyvän tehomarkkinatalouden yhteiskunnan syntyyn.

Syvät muutokset ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla kaikkeen työväenliikkeen toimintaan, myös sen sivistystyön sisältöön, muotoihin ja tapoihin.

Työväenliikkeen sivistystehtävä eri sukupolvilla

(1) Jälleenrakennuksen sukupolvi

Sodan käyneiden tai ainakin sen kokeneiden jälleenrakentajien muodostama työväenluokka eli yhtenäisissä työväenyhteisöissä, joissa luokka, työläisyhteisö, työväenkulttuuri ja työväenliike muodostivat yhden kokonaisuuden. Organisoitumisen perustana oli yhtenäinen työväenluokka, välissä olivat yhteisö ja kulttuuri ja huipulla työväenliike: maailmaa muuttava ja työväestön intressejä ja arvoja valtioon (ja kuntaan) välittävä liike

Työväenliike oli taikinan hiiva, työväestöä nostattava voima. Ja missäpä muualla tämä hiiva nostatti taikinaa kuin työväentaloilla (työväestön vapaa-ajanvietto keskittyi työväentalolle, kansantalolle tai kulttuuritalolle). Työväentaloilla yhdistyivät sekä työväestön valistustoiminta että kansanhuvit (iltamat, teatterit, kuorot, elokuvat).

Jälleenrakentajilla oli käytössään myös laaja oma sanomalehdistö, sekä valtakunnalliset lehdet että alueelliset maakuntalehdet. Myös radio kokosi koko ikäluokan säännöllisesti äärelleen. Esimerkiksi Raoul Palmgrenin erinomainen kirja ”Suuri linja Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin. Kansallisia tutkielmia” (1948) koostui hänen aiemmin pitämistään radioesitelmistä. Radiota kuunneltiin ja sillä oli tärkeä sivistystehtävä.

Myös vasemmistolaisen työväenliikkeen oma valistustoiminta oli laajaa. Sillä olivat valistussihteerit, puoluekoulut, Kommunisti-lehti levisi laajalle, opiskelu Sirola-opistossa Hämeenlinnassa oli yleistä. SKP: lla oli myös omaa tutkimustoimintaa. Esimerkiksi Timo Kosteen uraa uurtava pohdinta 20 perheestä Suomen talouden keskeisinä omistajina ja vallankäyttäjinä oli kovaa ja tarkkaa analyysia suomalaisesta yhteiskunnasta. Se oli luovaa suomalaisen yhteiskunnan marxilaista pohdiskelua.

Jälleenrakentajien maailmassa työväenliikkeen sivistystehtävä oli tavallaan ns. ”helppo” hoitaa, ja se tuottikin hyviä tuloksia: oppineita jäseniä, jotka kykenivät tehokkaaseen edunvalvontaan asuinalueillaan ja työpaikoillaan. Tältä osin voi perustellusti puhua, kuten italialainen Antonio Gramsci (1979, 1982), ”elimellisestä sivistyneistöstä”, joka oli työväenliikkeen ja työväenyhteisöjen kasvattamaa työväenliikkeestä laajasti vastuun ottanutta väkeä. Juuri tämä väki vaikutti ratkaisevalla tavalla suomalaisen yhteiskunnan sodanjälkeiseen kehitykseen, muutti sitä monin tavoin työkansalle paremmaksi paikaksi elää. Tämä tietoinen joukko oli ratkaisevan tärkeä voima hyvinvointivaltion rakentamisessa (ks. Uljas 2005, 2012).

(2) Suuret ikäluokat

Suurilla ikäluokilla tarkoitan tässä sodan jälkeen syntyneitä ikäluokkia. He ovat jälleenrakentajien lapsia, jotka syntyivät vuodesta 1945 alkaen. Heidän nuoruudessaan tapahtui 1960-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin syvällinen rakennemuutos. Vahvat ja perinteiset työväenyhteisöt hajosivat ja muun muassa työväentalon asema romahti työväestön arjessa. Ennen pitkää jo miljoona suomalaista asui erilaisissa lähiöissä. Suurten ikäluokkien maailmassa lähiöstä tuli moderni työväenyhteisö.

Samalla sinänsä laajentuneen palkkatyöväestön sisäisten erojen kasvu kiihtyi. Tämä alkoi näkyä muun muassa yksilöllistymisenä. Markkinatalouden ideologiset paineet alkoivat vaikuttaa vahvasti palkkatyöläisiin. Kilpailuyhteiskunta nousi esiin.

Voi perustellusti kysyä, mikä oli vanhan klassisen marxismin kyky vastata ympäröivän maailman haasteisiin? Tarkoitan tällä sitä, että kyettiinkö Marxin kirjoituksista suoraan tulkitsemaan ympäröivän maailman nopeita muutoksia? Vasemmistolainen työväenliike oli varsin valmistautumaton näihin 1960-luvun syviin muutoksiin.

Toisaalta nuori sivistyneistö astui erityisesti 1970-luvulla, ainakin hetkeksi, työväenliikkeen rinnalla. Syntyi merkittäviä marxilaisia tutkimuksia suomalaisesta yhteiskunnasta, esimerkiksi ”Demokratian rajat ja rakenteet” (1977) ja ”Suomalainen kapitalismi” (1979). Yliopistomarxismi ja suomalaisen yhteiskunnan reaalianalyysit alkoivat myös hahmottaa suomalaista yhteiskuntaa.

Mutta toisaalta maailman muuttuminen, rakennemuutos toi myös paljon kielteisiä ilmiöitä työväenliikkeen ympärille. Tällainen oli muun muassa Kansankulttuurin lopettaminen, Kommunisti-lehden lakkauttaminen, Sirola-opiston lopettaminen. Jopa talkoilla tehty Kulttuuritalo meni vasaran alle työväenliikkeen eräiden johtohenkilöiden periaatteettomien seikkailujen seurauksena. Samalla vasemmistolaisen työväenliikkeen sisäiset kiistat alkoivat viedä päähuomion itse asiasta, ympäröivän maailman analysoinnista ja sen muuttamisesta. Tästä kaikesta seurasi ilmi selvä katkos vasemmistolaisen työväenliikkeen sivistystyössä. Tämä katkos ei ole voinut olla näkymättä nykyisessä vasemmistolaisessa työväenliikkeessä. Suuret ikäluokat eivät ole tällä hetkellä laajasti mukana vasemmistolaisessa työväenliikkeessä. Ylipäätään työväenliikkeen tietotaso putosi romahdusmaisesti 1970-luvun lopulta alkaen.

(3) Pienet ikäluokat

Pienillä ikäluokilla tarkoitan 1960-luvulla ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Pienten ikäluokkien kohdalla 1990-luvulla rakennemuutos syveni. Heidän elämässään lama ja rakennemuutos kietoutuivat yhteen. Samalla markkinat vahvistuivat ja perinteiset yhteisöt edelleen ohenivat. Mutta toisaalta alkoi näkyä myös nousevaa vastarinta: uudet globalisaatiota ja markkinataloutta vastustavat liikkeet, monimuotoinen markkinatalouden kasvava kritiikki. Mutta voi kysyä, mistä löytyy suunta ja syvyys kritiikille ja toiminnalle? Miten pienet ikäluokat löytävät marxilaisen ajattelun ja toiminnan?

Joka tapauksessa pienten ikäluokkien kohdalla on nousemassa esiin punavihreän vaihtoehdon mahdollisuus. Sosiaalinen ja ekologinen kysymys kietoutuvat yhteen. Tämä nostaa esille sivistystehtävän ja ylipäätään ns. ideologisen työn tarkentamisen ja täsmäämisen vaatimuksen ja monimuotoisen mukanaolon ns. uusissa yhteiskunnallisissa liikkeissä kansalaisyhteiskunnassa. Voi jopa puhua PunaVihreän hyvinvointimallin rakentamisen mahdollisuuksista.

Entä nyt – mitä voisi tehdä?

Ympäröivä maailma on ollut koko sodanjälkeisen ajan jatkuvassa muutoksessa. Tämä muutos on vaikuttanut merkittävällä tavalla suomalaiseen työväestöön ja työväenliikkeeseen. Eri sukupolvet ovat kokeneet tämän muutoksen eri tavoin. Tällä on tärkeä merkitys siihen, miten työväenliikkeen sivistystehtävään suhtaudutaan. Työväenluokka ei ole enää sellainen yhtenäinen, työväentaloilla kokoontuva ryhmä kuin se oli vielä pitkälti sodanjälkeisellä ajalla, jälleenrakentajien kaudella.

Miten sitten työväenliikkeen sivistystehtävää tulisi muotoilla näiden suurten muutosten pyörteissä? Esitän asiasta muutaman näkemyksen jatkokeskustelujen pohjaksi.

Ensinnäkin klassisen marxismin opiskelu tulisi taas aloittaa. Tällöin ennen muuta Marxin poliittisen taloustieteen kritiikki (Pääoma), Leninin perusteokset Valtio ja vallankumous, Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena ja Gramscin Vankilavihkot 1 ja 2 tulisi taas nostaa opintopiirien perusohjelmaan. Työväenliikkeen aktiivien tulisi pääpiirteissään tuntea tällainen marxilainen perusajattelu.

Toiseksi on ilmi selvää, että klassisen marxismin ohella tarvitaan myös marxilaisia aikalaisanalyyseja: tämän päivän tutkimista marxismin viitekehyksen avulla ja tältä pohjalta tuotettuja opintoaineistoja. Tällaisiahan jo jonkin verran onkin tuotettu, mm. TA – Tiedon kirjat. Myös yhteistyö perinteisen sivistyneistön kanssa olisi tärkeää. Oman julkaisutoiminnan lisääminen ylipäätään olisi tärkeätä (kirjat, opintoaineistot, jopa oma teoreettinen aikakausilehti). Onko meillä tähän mahdollisuuksia?

Kolmanneksi opintokerhotoiminnan laajentaminen olisi tärkeätä. Yhtäältä niissä tapahtuva jo valmiiden opintoaineistojen läpikäynti on tietysti olennaista, mutta toisaalta myös oman tiedon tuottaminen marxismin viitekehyksessä voisi olla paikallisesti tärkeätä. Opintotoiminta pitäisi kyetä yhä enemmän valjastamaan edunvalvonnan yhdeksi osaksi. Tiedosta on tullut monimutkaistuvassa yhteiskunnassa eräs tärkeä omien oikeuksien toteuttamisen edellytys niin työpaikoilla kuin esimerkiksi hyvinvointivaltion palvelujen tilkkutäkkimäisessä viidakossa (ks. esim. Heinonen ym. 2001 ja 2007).

Neljänneksi näyttää hyvin tärkeältä, että eri sukupolvien kokemusten ja tarpeiden yhteensovittamisessa ”keskusteleva opintotoiminta” voisi olla tärkeällä sijalla. Nuoret eivät tunne historiaa, siksi yhteiset opintopiirit jälleenrakentajien ja suurten ikäluokkien kanssa voisivat luoda heille tällaista kaivattua historiatietoisuutta, myös ymmärrystä työväenliikkeen suurista saavutuksista hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Viidenneksi opintotoiminnan eräänä tavoitteena tulisi olla elimellisen sivistyneistön tuottaminen: keskustelemaan ja väittelemään kykenevän väen tuottaminen (lehtikirjoittelu, julkisuustyö, kuntapolitiikan opettelu, työpaikkojen edunvalvonta jne.)

Työväenliikkeen sivistystehtävän merkitys on kasvamassa. Jos ja kun vasemmistolainen työväenliike aikoo nousta jälleen todelliseksi vaikuttajaksi myös Suomessa, on muuttuvaan sivistystehtävään kyettävä vastaamaan toimivalla tavalla. Työväenliikkeen sivistystoiminnalle riittää siis tehtävää jatkossakin.

Itse uskon, että tekijöitä riittää. SKP:n Helsingin piiri on aina tässä työssä ollut eturintamassa. Ikää on jo toki paljon. Nykyisin usein puhutaan ensimmäisestä iästä (lapsuus), toisesta iästä (työelämän vaihe) ja kolmannesta iästä (alkaa n. 60 vuoden iässä). Kolmatta ikää pidetään aktiivisena toiminnan täyteisenä ikänä. Näin on varmasti SKP:n Helsingin piirinkin osalta. Paljon onnea ja menestystä kolmanteen ikään ehtineelle piirijärjestölle.

Kirjallisuus:

 • Gramsci, Antonio (1979; 1982) Vankilavihkot ja Vankilavihkot II. Helsinki: Kansankulttuuri.
 • Gronow, Jukka ym. (1977) Demokratian rajat ja rakenteet. Juva: WSOY.
 • Heinonen, Jari (1999) Hyvinvointimalli murroksessa. Helsinki: TA – Tieto.
 • Heinonen, Jari ym. (2001) Syrjäytymistä estämässä. Helsinki: DSL & TSIL.
 • Heinonen, Jari (2006) Työläismies ahdingossa. Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Heinonen Jari (2007) Vapaaehtoista sosiaalineuvontaa tarvitaan. Sosiaaliturva nro 18 – 19.
 • Heinonen, Jari (2009) Hyvinvointimallin kriisi. Teoksessa Nykyinen kriisi ja Marx. Helsinki: TA-Tieto.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich (1977) Kommunistisen puolueen manifesti. Helsinki: ASS.
 • Kosonen, Pekka ym. (1979) Suomalainen kapitalismi. Helsinki: Love Kirjat.
 • Palmgren, Raoul (1976) Suuri linja Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin. Helsinki: Kansankulttuuri.
 • Uljas, Päivi (2005) Taistelu sosiaaliturvasta. Helsinki: Like.
 • Uljas, Päivi (2012) Hyvinvointivaltion läpimurto. Helsinki: Into – Kustannus.

Opetustoimen säästöt uhka peruskoululle

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö vastustaa jyrkästi opetustoimen säästöjä. Piirijärjestö muistuttaa, että koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ei onnistu määrärahoista leikkaamalla. Tasa-arvon edistäminen vaatii yhteistä näkemystä peruskoulusta ja sen kehittämisestä tasa-arvon tukijalkana. Nyt vallalla oleva pyrkimys palata menneeseen ja rakentaa säästöjen avulla erilliset voittajien ja häviäjien koulut on torjuttava.

Helsinki siirtyi rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskouluun 1977. Tätä uudistusta edelsi vuosien kova kamppailu peruskoulun puolesta. Peruskoulun vastustajat, jotka silloin jäivät häviölle, eivät suinkaan ole unohtaneet pyrkimystään kansan jakamisesta menestyviin, voittajiin ja häviäjiin. Nyt kun niin lapset, lasten vanhemmat kuin opettajat pitävät peruskoulua itsestäänselvyytenä ja aina olemassa olleena, vastustuksen henki saa jälleen valtaa ja uusia muotoja. Paluuta eriarvoistavaan koulujärjestelmään toteutetaan budjetoinnin ja säästöjen avulla.

Helsingin kaupungin budjetissa ensi vuodelle on opetusviraston toimintamenoihin varattu neljä miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut menot ovat. Mistä kaupunki sitten sanoo sääsätävänsä?

Niin virkamiehet kuin suurten puolueiden poliitikotkin väittävät, että opetustoimen säästöt suuntautuvat etupäässä seiniin. Käytännössä ”seinistä säästäminen” merkitsee koulujen lakkauttamista tai yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi. Monet kaupungin kouluista kärsivät sisäilma- ja homeongelmista, jolloin lasten vanhemmille, kouluväelle ja lapsille on helppoa perustella koulujen sulkemista terveyteen vedoten. Home- ja sisäilmaongelmat kuitenkin syntyvät puutteellisen rakennusvalvonnan, alhaisiin kustannuksiin pyrkivän kilpailutuksen ja ulkoistamisen seurauksena.

Samoin kaupunki väittää, että erityistä tukea tarvitsevat lapset joutuvat kärsimään säästöistä mahdollisimman vähän. Se mikä kaupungin päättäjien näkökulmasta on vähän, saattaa kuitenkin olla erityistukea tarvitsevan lapsen kohdalla erittäin paljon. Paljon on pois lapselta, jos sijaisia ei palkata, ei ole opettajaa, tai kun määräaikaisessa työsuhteessa oleva avustaja sanotaan irti säästösyistä. Mikä on vähän tai paljon, kun erityistukea tarvitseva lapsi on integroituna opetusryhmään, jonka kokoa kasvatetaan eikä tukiopetusta ole saatavilla? Opetusryhmien koon kasvu ja tukiopetuksen vähentäminen ovat molemmat opetustoimen säästölistalla.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii kaupunkia luopumaan kaikista opetustoimeen kohdistuvista säästöistä. Helsinki on rikas kaupunki, jolla ei ole mitään syytä leikata asukkaille tärkeitä peruspalveluita.

SKP:n Helsingin piirikomitea 21.10.2014

SKP:n Helsingin piiri tukee Palmian työntekijöiden kamppailua

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirikomitea tuomitsee jyrkästi kaikki kaupungin liikelaitosten yhtiöittämishankkeet ja työehtosopimusten heikennysyritykset. Annamme tukemme työntekijöiden mielenilmaisulle 23.9.

Vetoamme kaupunginvaltuuston jäseniin, jotta he lopettavat kaupungin oman liikelaitoksen alasajon. Palmian toimintaa tulee tukea ja jo ulkoistetut toiminnot palauttaa. SKP:n Helsingin piiri ei hyväksy kilpailemista muutenkin alipalkattujen työntekijöiden kustannuksella.

16.9.2014 SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön piirikomitea

Tulevia tapahtumia

la 16.8. klo 15 eduskuntatalolla Näpit irti Gazasta -mielenosoitus

16.-17.8. piirin kesäseminaari Pakilan työväentalolla (Lepolantie 19), avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille! Lisätiedot helsinginpiiri@skp.fi

ke 20.8. klo 17-19 SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän avoin kesätapaaminen Kivinokassa Kulosaaren kartanolla. Keskustellaan syyskauden kunta-asioista ja asukastoiminnasta. Tapaamisen jälkeen mahdollisuus tutustua Kivinokkaan.

la 23.8. Kontufestari, SKP:n pöytä Aatteiden teltassa

ke 27.8. budjettiriihimielenosoitus valtioneuvoston edessä

29. ­ 30.8. We love the 90’s Suvilahdessa, Spartacus-säätiön solidaarisuusteltta

ma 1.9. Maanantaiklubi kahvila Berggassa (Viides linja 14, Karhupuisto)

to 4.9. eurooppalainen toimintapäivä rauhan puolesta

su 7.9. Hakaniemen markkinoilla SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta

su 14.9. Pitäjänmäki-päivä

la 20.9. Myllypuro-päivä

la 27.9. Vastavirta­festivaali Vanhalla ylioppilastalolla. www.vastavirtafestivaali.com

su 28.9. paikallispolitiikan seminaari klo 10 – 15 Kirjan talossa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki on tulossa. Miten käy lähipalveluille, kuntien taloudelliselle ja demokratialle? Mukana mm. sosiaalityön professori, Tampereen kaupunginvaltuutettu Jari Heinonen, Tilastokeskuksen yliaktuaari, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Olli Savela, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.

su 5.10. Hakaniemen markkinoilla SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta

ma 6.10. Maanantaiklubi kahvila Berggassa (Viides linja 14, Karhupuisto)