Asukastalojen kehittäminen turvattava

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto 17.12.2013

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama työryhmä esittää kaikkien asukastalojen siirtämistä järjestöjen vastuulle ja kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan. Samalla aiotaan lopettaa sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö. Asukkaita ja asukastalojen työntekijöitä ei ole asian valmistelussa kuultu.

Suomen kommunistisen puolueen Maunula-Pakilan osaston mielestä asukastaloilla on tärkeä merkitys maksuttomina kohtaamispaikkoina ja demokratiatiloina. Asukastalojen toiminnasta huolehtineilla sosiaalialan ammattilaisilla, työllistetyillä ja vapaaehtoisilla on tärkeä panos asuinalueiden hyvinvoinnin edistämisessä, muun muassa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, syrjäytymisen torjumisessa ja vanhusten kotona selviytymisen helpottamisessa. Vastuuta kaikesta tästä ei voi siirtää kolmannen sektorin järjestöille.  Tilakeskuksella puolestaan ei ole lainkaan asukastalojen toiminnan tukemiseen tarvittavaa osaamista ja henkilöstöä.

Sote-viraston aluetyön yksikön ylläpitämien 11 asukastalon lisäksi Helsingissä on useita asukasyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten pyörittämiä asukastiloja. Niiden suurimpana ongelmana on kaupungin tuen vähäisyys ja avustusten jakamisen sekava byrokratia. Tähän ongelmaan kaupungin johto ei tarjoa mitään helpotusta.

Esimerkiksi Maunulassa tarvitaan asukastalo Saunabaarin aluetyötä ja myös lisää tiloja asukkaiden toiminnalle. Olisi suuri virhe lopettaa aluetyön yksikön toiminta Saunabaarilla juuri kun demokratiahankkeen aloitteesta Saunabaarin toimintaa on mahdollista laajentaa katutasolle, parantaa esteettömyyttä ja lisätä vaikutusmahdollisuuksia luomalla demokratiatila.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto vaatii kaupunginhallitusta turvaamaan sekä aluetyön yksikön että järjestöjen ylläpitämien asukastalojen toiminnan jatkuminen ja riittävä rahoitus. Aluetyön yksikön asukastalot ovat lähipalvelua ja ehkäisevää toimintaa, jota ei saa vähentää.

SKP:n osasto korostaa asukastalojen merkitystä lähidemokratian kehittämisessä. Sen sijaan että asetetaan uhan alle nykyiset asukastilat, tarvitaan päinvastoin lisää vapaita julkisia tiloja, joissa asukkaat voivat tavata, toimia ja vaikuttaa muun muassa osallistuvan budjetoinnin keinoin asuinalueensa kehittämiseen. Tällaista lähidemokratiaa pitää edistää myös kun uudistetaan kuntalakia.