Muistutus keskustatunnelin asemakaavaehdotuksesta

Helsingin kaupunginhallitukselle

Viite: kuulutus 31.8.2007

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö ry pitää ehdotusta Keskustatunnelin asemakaavasta Helsingin liikenne- ja kestävän kehityksen politiikan sekä helsinkiläisten etujen vastaisena. Esitämme sen hylkäämistä.

Keskustatunneli lisäisi yksityisautoliikennettä keskustaan ja läpikulkuliikennettä, vähentäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja lisäisi kasvihuonekaasupäästöjä. Keskustatunnelin kanssa käsi kädessä kulkee kiihtyvä pysäköintilaitosten rakentaminen ja laajentaminen Helsingin keskustassa.

Helsingin keskustatunneli on ristiriidassa Helsingin kaupungin Kestävän kehityksen toimintaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta henkilöautoista. Toimintaohjelman vuoden 2007 seurantaraportissa todetaan, että joukkoliikenteen käyttö on Helsingissä laskussa ja että tarvitaan erityistä panostusta joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenneinvestoinnit ovat pääkaupunkiseudulla kuitenkin vähentyneet vuodesta 1999 lähtien.

Kaupungin vuoden 2006 ympäristöraportissa todetaan, että liikenteen vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun ja meluun ovat Helsingissä merkittävä ympäristöongelma. Henkilöautoliikenteen määrä on jatkuvasti kasvanut ja joukkoliikenteen matkustajamäärät laskeneet. Keskustatunneli vain pahentaisi hyvin tiedossa olevaa ongelmaa.

Keskustatunneli maksaisi reippaasti yli puoli miljardia euroa. Sen suunnittelun ja toteuttamisen kustannukset ja työmäärä kilpailevat ja ovat ristiriidassa kestävän kehityksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteiden kanssa.

Mielestämme Keskustatunnelin asemakaava on valmisteltu puutteellisesti. Sen ilmanlaatuvaikutusten arviot eivät ole ajan tasalla. Todellista vaihtoehtoa, joka perustuisi voimakkaaseen raideliikenteen kehittämiseen (kuten metron laajentaminen, Kehärata, Pisara-ratalenkki, raitiotieverkoston laajentaminen, Raide-Jokeri) ja ruuhkamaksuihin, ei kaavan valmistelussa ole tarkasteltu.

19.9.2007 SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö ry

Vastaa