Ei Natolle, kyllä rauhanpolitiikalle

”Sodan ja rauhan kysymyksissä emme ole puolueettomia. Me olemme rauhan puolella”. Näin totesi presidentti Urho Kekkonen aikoinaan.Kauas on kuljettu noista ajoista.

Viime aikaisessa Venäjän vastaisessa ilmapiirissä Suomen hallitus on tehnyt vakavia Suomen turvallisuutta murentavia päätöksiä. On päätetty osallistua Naton ja jopa Yhdysvaltojen järjestämiin sotaharjoituksiin, joilla uhitellaan Venäjän lähipiirissä. Seuraava ilmasotaharjoitus on maaliskuussa.

Vakavin hallituksen virhe oli viime syyskuussa Naton kanssa solmittu ns. isäntämaasopimus. Sopimus valmisteltiin täysin salassa. Tietoa siitä alkoi tihkua viime keväänä ja kansa on ankarasti vastustanut Suomen alistamista sotilasliitto Naton hyökkäysalustaksi. Kohtalokas sopimus aiottiin muutamien poliitikkojen voimin solmia ilman eduskunnan käsittelyä nimittämällä sopimusta vain ”pöytäkirjaksi”, joka ei käsittelyä muka tarvitsisi.

Isäntämaasopimus tuo vakavan sotilaallisen uhan Suomelle. Käytännössä sopimus voi johtaa siihen, että Suomesta tulee Naton eteentyönnetty tukikohta ja pahimmillaan suurvaltojen välinen taistelutanner. Sopimuksessa ei rajata pois edes mahdollisuutta, että Suomen hallituksen kutsumana tulevat Nato-joukot tuovat mukanaan myös ydinaseita.

Myös Ruotsi allekirjoitti samana päivänä kuin Suomi vastaavan isäntamaasopimuksen. Allekirjoituksesta huolimatta Ruotsi ei ole vielä hyväksynyt sopimusta. Ruotsissa se menee parlamentin käsittelyyn. Ruotsin puolustusministerin mukaan ehdotus tuodaan päätettäväksi vasta vuonna 2016. Suomen sopimus sen sijaan astui voimaan heti allekirjoituksen jälkeen.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö vaatii Suomen turvallisuutta horjuttavan isäntämaasopimuksen perumista ja hylkäämistä eduskunnan päätöksellä. On palattava rauhanpolitiikan ja sotilaallisen liittoutumattomuuden tielle.

Olkaamme rauhan puolella, kaikkia sotia vastaan.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 17.2.2015

Lähikoulujen puolesta, opetuksesta ei saa leikata

Koulutus on jokaiselle kuuluva oikeus ja myös Helsingin kehityksen tärkeä voimavara. Koulutuksen merkitys muistetaan juhlapuheissa, mutta käytännössä Helsingin budjetista sopineet eduskuntapuolueiden valtuustoryhmät leikkaavat opetuksesta.

Opetuslautakunnan yksimielisesti hyväksymä tulosbudjetti vähentää ensi vuonna niin määrärahoja kuin koulutiloja oppilasta kohti laskettuna. Opetuksen määrärahat vähenevät reaalisesti, vaikka peruskouluun tulee ensi vuonna noin 1 200 oppilasta lisää. Samalla leikataan ns. tukipalveluja. Tulosbudjetin mukaan leikkaaminen jatkuu vielä rajumpana vuonna 2016.

Opetusviraston johto esittää palveluverkon keskittämistä jatkossa niin, että perusopetuksessa ja lukioissa koulut kootaan hallinnollisesti vähintään 500 oppilaan yksiköiksi. Päiväkotien minimikoko olisi 63 lasta. Mitään kasvatuksellisia, sosiaalisia tai asuinalueiden kehitykseen liittyviä perusteluja tälle keskittämiselle ei ole esitetty. Tarkoituksena on opetusviraston menojen vähentäminen lopettamalla osa lähikouluista ja leikkaamalla menoja, joita hallinnollisen yhdistämisen jälkeen tulisi isoissa yksiköissä oppilasta kohti vähemmän.

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestö vastustaa leikkaamista lasten ja nuorten varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta. Helsingin kaupungin satojen miljoonien eurojen ylijäämät osoittavat, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen rahoitusta voidaan lisätä.

SKP:n piirijärjestö vaatii kouluverkkoa koskevien linjausten alistamista keskusteluun asukastilaisuuksissa, kouluissa ja verkossa. Päätökset asiassa tulee tehdä kaupunginvaltuustossa. Lähikoulujen vähentämisen sijasta on turvattava kattava kouluverkko koko kaupungin alueella. Lähikouluilla on tärkeä merkitys sekä koulutuksen tasa-arvon että asuinalueiden yhteisöllisyyden kehitykselle.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 14.1.2015

Hämeentielle tarvitaan uusi yhtenäinen pyöräreitti

Hämeentie Hakaniemen torilta Kurviin on meluisa, ahdas ja saasteinen. Pyörätien lisääminen Hämeentielle muun liikenteen joukkoon ei helpota tilannetta riittävästi. SKP:n Etu-Sörkan osasto kannattaa pyöräteiden perustamista Hakaniemen torin ja Kurvin väliselle katuosuudelle siten, että kadulla kielletään yksityisautoilu, tonttiliikennettä lukuun ottamatta. Yksityisautot ohjataan Sörnäisten Rantatielle.

Lisäksi:

1. Hämeentien alkupäässä pyöräkaista tarvitaan Hakaniemen tori-katua pitkin Hakaniemen rantaan.

2. Kurvista eteenpäin pyöräkaistoja tulee autoliikenteen ohessa jatkaa yli koko risteysalueen niin, että Hämeentielle tulisi yhtenäinen pyörätie Arabiaan

3. Mäkelänkadun alkupäähän tulee merkitä pyöräkaista Mäkelänrinteeseen, josta eteenpäin pyöräkaista on jo olemassa.

Kohdat 1-3 sisältyvät kaupungin vuoteen 2025 ulottuvaan pyöräilyliikenteen tavoiteohjelmaan ja ne tulisi päättää ja toteuttaa pikimmiten. Näin saataisiin uusi, yhtenäinen, turvallinen pyöräreitti Kallion kautta Helsingin niemelle. Hämeentiellä julkinen liikenne nopeutuisi ja jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat hengittää.

SKP:n Etu-Sörkan osasto

Helsingin kaupunki jatkaa palvelujen röyhkeää alibudjetointia

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö ei hyväksy kaupungin ensi vuoden budjetin leikkauspolitiikkaa. Budjetin loppusumma kasvaa vain 0,4 prosenttia, mikä ei peitä edes kustannusten kasvua puhumattakaan siitä, että huomioitaisiin Helsingin asukasmäärän vuosittainen kasvu yli 9000 asukkaalla. Myös väestön ikääntyminen sekä työttömyyden ja köyhyyden raju kasvu lisäävät menoja ja palvelujen tarvetta. Reaalisesti määrärahat vähenevät ainakin 60–70 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kärsii eniten. Supistuvilla resursseilla ei kyetä vastaamaan lisääntyviin palvelutarpeisiin ja muun muassa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain velvoitteisiin. Kaupungin on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelut lähipalveluina kaupungin omana toimintana. Tämä edellyttää, että sote-viraston palveluverkkoa ei karsita eikä palveluja keskitetä suuriin yksiköihin.

Opetusviraston ns. säästötoimet opetus- ja avustajaresurssien leikkaamisesta lähikoulujen vähentämiseen sisältyvät budjetin tekstilinjauksiin. Resursseja supistetaan vaikka perusopetukseen tulee ensi vuonna noin 1 200 lasta lisää ja yli 20 000 helsinkiläistä nuorta on vailla mitään ammatillista koulutusta, heistä suuri osa erityistä tukea tarvitsevia maahanmuuttajia.

Varhaiskasvatuksen palvelujen riittävyyden turvaaminen edellyttää lisäresursseja, kun alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa, esiopetus muuttuu velvoittavaksi, kotihoidon tuen muutokset lisäävät päivähoidon lasten määrää ja leikkipuisto- ja kerhotoiminnan tarpeet kasvavat, kun kaupunkiin rakennetaan uusia alueita

Työllisyyden hoitoon ei osoiteta yhtään senttiä lisää, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuodessa yli puolella ja myös nuorisotakuu vaatisi lisää rahaa. Lisäksi toimeentulotukeen esitetään tämänvuotista vähemmän, vaikka köyhyyden ongelmat kasvavat työttömyyden lisääntyessä.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan huolehtimaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnista, tuesta ja palveluista, selvittämään ikä-ihmisten palvelutarpeet ja järjestämään tarvittavat palvelut. Tämä edellyttää resurssien lisäämistä palvelusuunnitelmien ja niihin kirjattujen palvelujen järjestämiseksi. Vanhusten kotihoidon palveluja tulee lisätä, mikä edellyttää lisää vakansseja. Ikäihmisten määrän kasvaessa nopeasti ei ole perusteita vähentää pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja.

Uuden keskustakirjaston rakentaminen varmistetaan vuoden 2015 budjetissa. Samalla kuitenkin hylättiin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan yksimielinen linjaus, jonka mukaan keskustakirjasto ei saa johtaa lähikirjastojen karsimiseen. Budjettilinja, jonka mukaan yli puolet keskustakirjaston käyttömenoista voidaan ottaa lähikirjastoilta ja keskustakirjastosta tehdä säätiö, pitää hylätä. Koko kaupunginkirjaston määrärahoja on nostettava niin, että lähikirjastot turvataan.

Mitä siis voidaan tehdä?

Helsingin Energian ja Sataman tulos vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä on jo yli 150 miljoonaa. Nämä voitot aiotaan jättää vuodenvaihteessa muodostettavien yhtiöiden omaan pääomaan, vaikka osa niistä voitaisiin siirtää palvelujen rahoitukseen ja siten paikata budjetin pahimmat puutteet. Lisäksi kaupungilla on vanhoja ylijäämiä kassassa yli 880 miljoonaa euroa.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö esittää, että kaupungin liikelaitosten voitoista siirretään vielä ennen vuodenvaihdetta 100 miljoonaa euroa palveluiden rahoittamiseen, lähipalvelujen turvaamiseen ja työllistämiseen.

SKP:n Helsingin piirijärjestö 18.11.2014

Valtio ja kunnat luomaan lisää työpaikkoja

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä valtion ja kuntien pitää luoda lisää työpaikkoja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden rajun nousun torjumiseksi.

Kokoomuksen ja SDP:n johtaman hallituksen kovaa oikeistolaista linjaa kuvaa se, että aktiivisen työllisyyden hoitamisen määrärahoja on vähennetty samaan aikaan kun työttömyys pahenee. Sama linja näkyy Helsingin kaupungin budjetissa, jossa työllisyysrahat on jäädytetty jo kolmantena vuonna peräkkäin, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut pääkaupunkiseudulla vuodessa noin puolella. On järjetöntä, että Helsinki maksaa ns. sakkomaksua pitkäaikaistyöttömyydestä kohta jo enemmän kuin käyttää työllisyyden hoitamiseen.

Työnantajien ja uusliberaalien ekonomistien ajama palkkojen alentaminen ei tuo mitään helpotusta työttömyyteen. Se heikentäisi muutenkin supistunutta kysyntää, mikä vain pahentaisi työttömyyttä. Työllisyyden parantamiseksi on päinvastoin muutettava työn ja pääoman välistä tulonjakoa palkansaajien hyväksi. Samalla on vähennettävä köyhyyttä nostamalla perusturvaa ja minimipalkkoja.

Kun yksityisen pääoman voitontavoittelu tuhoaa työpaikkoja, tarvitaan julkisen vallan toimia. Suuria pääomatuloja ja suuryhtiöitä verottamalla on ohjattava lisää rahaa muun muassa kuntien palveluihin ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Talouden rakennemuutoksen nostamiin haasteisiin on vastattava luomalla uutta työtä ja tuloja tuovaa teollisuutta ja palvelutuotantoa valtion ja kuntien voimin. Esimerkiksi uusiutuvan energian alalla on tähän paljon mahdollisuuksia. Työn tuottavuuden kasvu on tehnyt mahdolliseksi myös lyhentää yleistä työaikaa ansiotasoa alentamatta ja jakaa näin töitä useammille.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 17.11.2014

Opetustoimen säästöt uhka peruskoululle

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö vastustaa jyrkästi opetustoimen säästöjä. Piirijärjestö muistuttaa, että koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ei onnistu määrärahoista leikkaamalla. Tasa-arvon edistäminen vaatii yhteistä näkemystä peruskoulusta ja sen kehittämisestä tasa-arvon tukijalkana. Nyt vallalla oleva pyrkimys palata menneeseen ja rakentaa säästöjen avulla erilliset voittajien ja häviäjien koulut on torjuttava.

Helsinki siirtyi rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskouluun 1977. Tätä uudistusta edelsi vuosien kova kamppailu peruskoulun puolesta. Peruskoulun vastustajat, jotka silloin jäivät häviölle, eivät suinkaan ole unohtaneet pyrkimystään kansan jakamisesta menestyviin, voittajiin ja häviäjiin. Nyt kun niin lapset, lasten vanhemmat kuin opettajat pitävät peruskoulua itsestäänselvyytenä ja aina olemassa olleena, vastustuksen henki saa jälleen valtaa ja uusia muotoja. Paluuta eriarvoistavaan koulujärjestelmään toteutetaan budjetoinnin ja säästöjen avulla.

Helsingin kaupungin budjetissa ensi vuodelle on opetusviraston toimintamenoihin varattu neljä miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut menot ovat. Mistä kaupunki sitten sanoo sääsätävänsä?

Niin virkamiehet kuin suurten puolueiden poliitikotkin väittävät, että opetustoimen säästöt suuntautuvat etupäässä seiniin. Käytännössä ”seinistä säästäminen” merkitsee koulujen lakkauttamista tai yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi. Monet kaupungin kouluista kärsivät sisäilma- ja homeongelmista, jolloin lasten vanhemmille, kouluväelle ja lapsille on helppoa perustella koulujen sulkemista terveyteen vedoten. Home- ja sisäilmaongelmat kuitenkin syntyvät puutteellisen rakennusvalvonnan, alhaisiin kustannuksiin pyrkivän kilpailutuksen ja ulkoistamisen seurauksena.

Samoin kaupunki väittää, että erityistä tukea tarvitsevat lapset joutuvat kärsimään säästöistä mahdollisimman vähän. Se mikä kaupungin päättäjien näkökulmasta on vähän, saattaa kuitenkin olla erityistukea tarvitsevan lapsen kohdalla erittäin paljon. Paljon on pois lapselta, jos sijaisia ei palkata, ei ole opettajaa, tai kun määräaikaisessa työsuhteessa oleva avustaja sanotaan irti säästösyistä. Mikä on vähän tai paljon, kun erityistukea tarvitseva lapsi on integroituna opetusryhmään, jonka kokoa kasvatetaan eikä tukiopetusta ole saatavilla? Opetusryhmien koon kasvu ja tukiopetuksen vähentäminen ovat molemmat opetustoimen säästölistalla.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii kaupunkia luopumaan kaikista opetustoimeen kohdistuvista säästöistä. Helsinki on rikas kaupunki, jolla ei ole mitään syytä leikata asukkaille tärkeitä peruspalveluita.

SKP:n Helsingin piirikomitea 21.10.2014

SKP:n Helsingin piiri tukee Palmian työntekijöiden kamppailua

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirikomitea tuomitsee jyrkästi kaikki kaupungin liikelaitosten yhtiöittämishankkeet ja työehtosopimusten heikennysyritykset. Annamme tukemme työntekijöiden mielenilmaisulle 23.9.

Vetoamme kaupunginvaltuuston jäseniin, jotta he lopettavat kaupungin oman liikelaitoksen alasajon. Palmian toimintaa tulee tukea ja jo ulkoistetut toiminnot palauttaa. SKP:n Helsingin piiri ei hyväksy kilpailemista muutenkin alipalkattujen työntekijöiden kustannuksella.

16.9.2014 SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön piirikomitea

Rauha Gazaan – saarto lopetettava

Suomen hallituksen ja Euroopan unionin on painostettava Israelin hallitusta, jotta Israelin ja palestiinalaisten osapuolten kesken saadaan aikaan aseleposopimus, Gazan saarto puretaan ja palestiinalaisten oikeudet turvataan.

On järkyttävää ja häpeällistä, että Suomi jatkaa Israelin kanssa kauppaa aseista, joita on testattu iskuissa Gazaan. Asekauppa on lopetettava heti. Suomi voi painostaa Israelia myös tunnustamalla Palestiinan itsenäinen valtio ja kieltämällä miehitetyillä palestiinalaisalueilla valmistettujen tuotteiden tuonti. Helsingin kaupungin ja HSL:n pitää lopettaa bussiliikenteen ostot Veolia-konsernilta, joka toimii YK:n päätösten vastaisesti miehitetyillä alueilla.

Israelin ja Palestiinan konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua. Israelin raakalaismaiset hyökkäykset ja Hamasin summittaiset raketti-iskut ruokkivat vain loputonta väkivallan kierrettä. Miehittäjänä Israelilla ei ole kuitenkaan mitään perusteita syyllistää uhreja, palestiinalaisia. Rauhan saaminen alueelle edellyttää, että Israel lopettaa palestiinalaisalueiden saarron ja miehityksen ja tunnustaa Palestiinan oikeuden itsenäisyyteen.

SKP:n Helsingin piirikomitea ilmaisee solidaarisuutensa palestiinalaisten kamppailulle oikeuksiensa puolesta. Piirikomitea kehottaa osallistumaan mielenosoituksiin sotaa vastaan, humanitaarisen avun keräämiseen ja boikotoimaan israelilaisia tuotteita. Samalla piirikomitea ilmaisee huolensa sodan ja väkivallan leviämisestä muuallakin Lähi-idässä, muun muassa Syyriassa ja Irakissa.

SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea 12.8.2014

Helsingissä vastustettiin Gazan saartoa ja miehitystä 9.8.2014. Kuva: Toivo Koivisto

Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!

SKP:n Helsingin piiri yhtyy Punaisen Sateenkaaren Pride-julkilausumaan:

Tasa-arvoinen yhteiskunta vaatii tasa-arvoiset lait!

Punainen sateenkaari paheksuu eduskunnan lakivaliokunnan päätöstä hylätä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolainsäädännöstä. On täysin käsittämätöntä, että muutaman ihmisen mielipide riittää mitätöimään satojentuhansien tahdonilmaisun. Vetoamme eduskuntaan, että se syksyllä päättäisi ottaa kannan tasa-arvon puolesta syrjintää vastaan. Uudelta hallitukselta puolestaan vaadimme translain uudistuksen saattamista päätökseen vielä tällä hallituskaudella.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ratkaisisi toteutuessaan yhden translainsäädännön ongelman. Nykyään laki vaatii juridisen sukupuolensa korjausta hakevalta pakkosterilisaation, lääketieteellisen selvityksen kuulumisesta ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja 18 vuoden iän lisäksi myös avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi tai päinvastoin.

Punainen sateenkaari toivoo, että Suomessa otetaan mallia Tanskasta, jossa translakiin jätettiin vaatimuksiksi vain täysi-ikäisyys ja 6 kuukauden harkinta-aika.  Ei ole kenenkään etu aiheuttaa ihmisille vakavia mielenterveyden ja muita ongelmia vain siksi, että yhteiskunnan on vaikea käsitellä erilaisuutta. Ei myöskään ole hyväksyttävää, että ihmiset laitetaan valitsemaan esimerkiksi sukupuolensa korjaamisen ja lasten saamisen välillä. Etenkin nuorille nämä ovat täysin kohtuuttomia vaatimuksia.

Kaikenlainen sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kitkettävä myös työelämästä. On aivan yhtä väärin erottaa nainen lasten saamisen takia, jättää mies palkkaamatta homouden takia kuin siirtää transmies pois asiakaspalvelutehtävistä.

Työelämän on oltava tasa-arvoista, eikä siihen riitä pelkästään asenteiden muuttaminen. Tarvitaan myös sellainen lainsäädäntö, että se tukee syrjintää kokenutta henkilöä, ei syrji häntä lisää.

Punainen sateenkaari (SKP)
Pridejulkilausuma 2014

Kuva: Toivo Koivisto
Kuva: Toivo Koivisto
Kuva: Toivo Koivisto

Asukkaiden ja valtuuston valta sote-palveluissa turvattava

SKP:n Helsingin piirin vuosikokous kehottaa kaikkia kuntien palvelujen ja demokratian kannalla olevia nousemaan eliitin sote-vallan kaappausta vastaan. Peruspalvelut on säilytettävä kuntien vastuulla ja on kehitettävä osallistuvaa lähidemokratiaa. Erikoissairaanhoito ja erityisen vaativat sosiaalipalvelut on järjestettävä maakuntatasolla, jonka hallinto pitää valita vaaleilla.

Myös Helsingin sote-palveluverkon kehittämisen lähtökohdaksi on otettava konkreettinen lista peruspalveluista, jotka on turvattava lähipalveluina. Niitä pitää parantaa kunnan omana toimintana ja eriarvoisuutta palvelujen saannissa on vähennettävä.

Oulunkylän asukastalo Seurahuoneella pidetty kokous käsitteli sote-palveluja kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja Helsingin sosiaali- ja kriisikeskuksen päällikkö Olli Salinin alustusten pohjalta. Alla vuosikokouksen kannanotto kokonaisuudessaan.

SKP:n Helsingin piirin vuosikokous ja seminaari 12.4.2014

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön vuosikokous 12.4.2014

Asukkaiden ja valtuuston päätettävä sote-palveluista

Eduskuntapuolueiden johtajien sopima sote-malli vie toteutuessaan asukkailta ja kunnilta päätösvallan kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista. Näiden palvelujen järjestämisvastuu aiotaan keskittää koko maassa viidelle sote-kuntayhtymälle, joiden johtajia ei valita demokraattisesti.

Sote-malli riistää asukkailta puolet kunnallisesta äänioikeudesta. Se keskittää vallan sosiaali- ja terveyspalveluista pienelle virkamiesten ja isojen kuntien johtajien eliitille valtavissa hallintohimmeleissä, joiden alueella on keskimäärin yli miljoona asukasta ja yli 60 kuntaa.

Erikoissairaanhoidon näkökulma on syrjäyttänyt esityksessä perusterveydenhuollon ja varsinkin sosiaalipalvelujen kehittämisen tarpeet. Samalla kun hallitus leikkaa kuntien rahoitusta, on hylätty hyvinvointivaltion keskeinen lähtökohta peruspalvelujen turvaamisesta lähipalveluina.

Keskittämällä järjestämisvastuu ja päätösvalta palveluista pyritään tilaaja-tuottaja-malliin, joka laajentaa kilpailuttamista, ulkoistamista ja yksityisiä markkinoita. Tämä johtaa kilpailuun lähipalvelujen ja työntekijöiden kustannuksella.

SKP:n Helsingin piirin vuosikokous kehottaa kaikkia kuntien palvelujen ja demokratian kannalla olevia nousemaan eliitin sote-vallan kaappausta vastaan. Peruspalvelut on säilytettävä kuntien vastuulla ja on kehitettävä osallistuvaa lähidemokratiaa. Erikoissairaanhoito ja erityisen vaativat sosiaalipalvelut on järjestettävä maakuntatasolla, jonka hallinto pitää valita vaaleilla. Kuntien palveluihin on ohjattava lisää rahaa kiristämällä pääomatulojen ja suurten tulojen verotusta, perumalla yhteisöveron alennus ja kehittämällä kuntien omaa työllistävää liiketoimintaa.

Helsinkiläisten lähipalvelut turvattava kaikilla asuinalueilla

Helsingin kokoomusjohtajilla on ollut keskeinen rooli sote-mallin valmistelussa. Sama linja näkyy Helsingin sote-lautakunnalle valmistellussa esityksessä palvelujen keskittämisestä ja lähipalvelujen karsimisesta.

Helsingissä ollaan muodostamassa noin 5–6 jättikokoista perhe-, hyvinvointi- ja palvelukeskusta. Ne eivät tuo ratkaisua terveys- ja hyvinvointierojen kasvuun, asukasmäärän kasvun kärjistämään palvelujen resurssipulaan, ennalta ehkäisevän työn puutteisiin ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puutteisiin.

SKP:n Helsingin piirikokouksen mielestä sote-palveluverkon kehittämisen lähtökohdaksi on otettava konkreettinen lista peruspalveluista, jotka on turvattava lähipalveluina. Palveluja pitää parantaa kunnan omana toimintana ja eriarvoisuutta palvelujen saannissa on vähennettävä. Esimerkiksi terveysasemia, neuvoloita, asukastaloja ja vanhusten kotipalvelujen toimipisteitä ei saa vähentää.

Helsingillä on varaa parantaa palveluja. Kaupungin tilinpäätöksen mukaan Helsinki teki viime vuonna – talouden taantumasta huolimatta – voittoa 195 miljoonaa euroa. Palvelujen alibudjetoiminen on lopetettava. Näin voidaan luoda myös lisää työpaikkoja ja vähentää työssä uupumista.

Ylijäämät osoittavat, että kaupungilla on varaa turvata myös muut peruspalvelut, kuten lähikoulut, pienentää päivähoidon ryhmiä, tukea Elmun Konepajahallia ja huolehtia siitä, että keskustakirjasto ei johda lähikirjastojen heikentämiseen.