Hoivapalveluista ei saa tehdä bisnestä

Puolueet esiintyvät näin vaalien alla julkisten hyvinvointipalvelujen puolustajina. Nykyisten eduskuntapuolueiden teot kertovat kuitenkin toista. Kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana leikkaamassa julkisia palveluja ja alistamassa niitä yksityisten yritysten voitontavoittelulle.

1990-luvun lopulla kunnat ostivat sosiaalipalveluja yksityisiltä yrityksiltä 300 miljoonalla eurolla. Viime vuonna summa oli jo yli kaksi miljardia euroa. Suurimmat ostot koskevat vanhusten hoivaa, vammaispalveluja ja lastensuojelua.

Samaan aikaan yksityiset hoivapalvelut ovat keskittyneet muutamalle suuryritykselle. Suurinta osaa hoivamarkkinoista hallitsevat Attendo, Esperi, Mehiläinen, Mainio Vire ja Mikeva ovat kaikki pääomasijoittajien omistuksessa. Ne tekevät kovia voittoja ja kiertävät veroja yritysjärjestelyjen ja veroparatiisien avulla.

Hoivapalvelujen alistaminen yhä laajemmin suurpääomalle on tulosta politiikasta, jolla leikattu kuntien valtionosuuksia, lisätty kunnissa palvelujen ostoja yksityisiltä yrityksiltä ja lisätty palvelusetelien käyttöä. Näin on lisätty eriarvoisuutta palvelujen saannissa ja jätetty monet vähävaraiset suorastaan heitteille.

Vastuussa palvelujen eriarvoistumisesta ja pääomasijoittajien hoivabisneksen lihottamisesta ovat kaikki nykyiset eduskuntapuolueet. Ne ovat kaikki toteuttaneet hallituksessa istuessaan tätä linjaa.

Uusi suunta sote-uudistukselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten menojen ja lähipalvelujen karsimiseen tähtäsi myös eduskuntapuolueiden sopima sote-uudistus, joka kaatui perustuslainvastaisena. SKP esittää uudistuksen uusiksi lähtökohdiksi lähipalvelujen ja demokratian turvaamisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja julkisten palvelujen rahoituksen vahvistamisen progressiivisen verotuksen pohjalla.

Eduskuntapuolueiden sanojen ja tekojen ristiriita näkyy myös Helsingin kaupunginhallituksen ensi vuoden budjetin valmistelulle päättämissä raameissa. Noin 1,5 prosentin näennäinen menolisäys merkitsee jo valmiiksi alibudjetoitujen palvelujen heikentämistä. Lisäksi yhä suurempi osa näistäkin rahoista ohjataan palveluseteleillä ja ostopalveluilla yksityisille yrityksille.

Sote-esitykset ja budjettiraamit osoittavat, että myös eduskunnassa oppositiossa istuvat puolueet ovat sitoutuneet jatkamaan Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusten leikkauspolitiikkaa.

SKP tuo vaaleihin vasemmistolaisen vaihtoehdon leikkauspolitiikalle ja vaatii julkisten palvelujen parantamista. Lakisääteiset hyvinvointipalvelut on järjestettävä pääsääntöisesti kuntien omana toimintana. Tähän löytyy rahaa perumalla suurten tulojen, suurten omaisuuksien ja suurten yhtiöiden saamia verohelpotuksia ja muuttamalla kuntavero progressiiviseksi.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 17.3.2015