Apotti-sopimus on tarkistettava

Pääkaupunkiseudun kunnille (Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen) ja HUS-sairaanhoitopiirille ollaan hankkimassa uutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joka kulkee Apotti-hankkeen nimellä.

Hankkeen valmistelussa on käynyt ilmi, että tämän noin 575 miljoonaa euroa maksavan jättihankkeen yhdysvaltalainen toimittaja Epic Systems ja suomalainen Apotti Oy (hallituksen puheenjohtaja Laura Räty, kokoomus) eivät ole ottaneet huomioon EU-tuomioistuimen päätöstä riittävästä tietosuojasta eli siitä, että suomalaiset asiakas- ja potilastiedot voivat yhdysvaltalaisen toimittajan kautta USA:n lainsäädännön perusteella päätyä USA:n tiedustelu- ja valvontaviranomaisten käsiin. Tämä menettely rikkoo tietosuojaa ja yksityisyyttä.

Hankkeen valmistelussa ei ole myöskään otettu huomioon järjestelmän avointa rajapintaa eli sitä, että myös muut ohjelmistotoimittajat voivat liittää tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia uusia ohjelmistoja järjestelmään. Tämä voi aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii, että nämä puutteet on korjattava ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. On varmistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja ei voida missään tilanteessa siirtää Yhdysvaltoihin. Samoin on pidettävä kurissa Apotin kustannukset.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö

Kommunistit tukevat Postin työntekijöitä taistelussa työehtojen heikennyksiä vastaan

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirijärjestö tukee Postin työntekijöiden ja heitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unionin taistelua työehtojen heikennyksiä vastaan. Työnantajapuolen tavoittelemat heikennykset eivät ole hyökkäys vain Postin työntekijöitä kohtaan, vaan vasta pelinavaus työehtojen heikennyksissä kaikkien alojen työläisiä kohtaan.

“Postiala neuvottelee ainoana alana työehtosopimuksesta tänä syksynä. Siksi nyt on harvinaisen paljon pelissä, eikä periksi tule antaa, sillä ne heikennykset mitkä työnantajapuoli saisi läpi, kertautuisivat varmasti muille aloille, kun lukuisat alat neuvottelevat sopimuksista vuonna 2016”, toteaa SKP:n Helsingin piirin piirisihteeri ja postinjakaja Jussi-Petteri Lappi.

Työnantajapuolen tavoitteet tarkoittaisivat pahimmillaan jopa satojen eurojen alennusta kuukausipalkkaan, työehtojen monenlaisia heikennyksiä, irtisanottujen muutosturvan poistamista ja laajenevaa vuokratyövoiman käyttöä. Taustavoimina toimii myös maan hallitus, onhan Posti valtion omistama osakeyhtiö. Kommunistien mukaan ei voi välttyä ajatukselta, että pidemmällä tähtäimellä Postia ajetaan myyntikuntoon, jotta valtionyhtiö saataisiin pois niin sanottua vapaata kilpailua vääristämästä. Pyrkimykset työntekijöiden etujen heikennyksiin – ja myös Postin yksityistämiseen – on torjuttava yhtenäisellä toiminnalla. On äärimmäisen tärkeää, että työväenluokka yhtenäisesti ja solidaarisesti toimii näitä pyrkimyksiä vastaan.

Asunto on ihmisoikeus

Lokakuun 17. on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin järjestetään Asunnottomien yön tapahtumia ympäri Suomea. Nykyisen hallituksen leikkauspolitiikka kurittaa erityisesti matala-palkkaisia ja pätkätyöläisiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja lapsiperheitä. Vaarana on yhä lisääntyvä asunnottomuus. Tätä ei voi hyväksyä.

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 7107 yksinelävää asunnotonta, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 2443 henkilöä. Asunnottomia perheitä Suomessa oli 467. Helsingissä asunnottomia oli 3500 ja perheellisiä 280. Helsingin asunnottomuuden taustalla on erityisesti asumisen kalleus ja halpojen vuokra-asuntojen puute.

Asunnottomuus on myös monimutkainen ja laaja sosiaalinen ongelma. Yhteiskunnan muutokset, kuten työmarkkinoiden ja perhe-elämän murrokset sekä kylmä asenneilmapiiri yhteiskunnan kelkasta pudonneita kohtaan ovat osaltaan lisäämässä ongelmaa. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaiset tarvitsevat tukea asumiseen liittyvissä asioissa, samoin ne nuoret, jotka kokemattomuuttaan ovat menettäneet luottotietonsa ja näin mahdollisuutensa vuokra-asunnon saamiseen.

Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia heikompiosaisista ja näiden perustarpeista. Asunto on ihmisoikeus. Asunnottomuus rikkaassa Suomessa on häpeällinen ilmiö. Asunnottomuutta ei tule missään nimessä sallia: perustuslain on taattava kaikille oikeus omaan kotiin.

Omistusasumista ei pidä suosia. Valtion ja kuntien on lisättävä asuntotuotantoa ja tarjottava kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä tuettava esimerkiksi yhteisöasumista. Sosiaalisen ja tuetun asumisen muotoja on lisättävä ja tonttikeinottelu lopetettava. Helsinki voi helpottaa asunnottomuusongelmaa perustamalla kunnallisen rakennusyhtiön rakentamaan vuokra-asuntoja.

Ennen kaikkea asenteet on muutettava: ihmisten tarpeet on asetettava markkinavoimien edelle.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii toimia rasismin kitkemiseksi

Pakolaiskriisi on synnyttänyt Suomessa suuren halun auttaa. Monet tavalliset ihmiset tarjoavat kotejaan majoituspaikoiksi, antavat vaate- ja ruoka-apua ja pyrkivät mahdollistamaan turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun. Kuitenkin Suomessa on lisääntynyt myös maahanmuuttajavastaisuus ja suoranainen rasismi, jotka ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa.

Juha Sipilän johtama hallitus suunnittelee kiristyksiä maahanmuuttoon liittyviin säädöksiin, hallitus aikoo esimerkiksi selvittää maahanmuuttajien sosiaaliturvan tasoa ja perheenyhdistämisen kriteerejä. SKP:n Helsingin piirijärjestön mielestä tämä ei voi tarkoittaa muuta kuin turvapaikanhakijoiden oikeuksien kaventamista.

Suomi on rikas maa, jolla olisi mahdollisuus huolehtia kaikista hätää kärsivistä ja apua tarvitsevista. Hallitus kuitenkin päinvastoin leikkaa työväenluokalta, köyhiltä ja pakolaisilta, ja ajaa työnantajapuolelle entistä suurempia osinkoja ja saneluvaltaa. Leikkaukset ja palkanalennukset ovat omiaan synnyttämään tyytymättömyyttä ja sitä kautta kasvualustaa rasismille.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii nyt hallitukselta selkeitä toimia turvapaikanhakijoiden auttamiseksi ja etenkin rasistisen suhtautumisen kitkemiseksi. Hallituksen tulisi aloittaa omista riveistään ja tehdä selvä pesäero eräiden perussuomalaisten kansanedustajien julkisiin rasistisiin lausuntoihin. On kestämätöntä, että hallituspuolueen riveissä voi esiintyä rasismia, muukalaisvihamielisyyttä ja suoranaisia uusnatsisympatioita, ja että puoluejärjestöt organisoivat muukalaisvihamielisiä mielenosoituksia.

SKP ei myöskään hyväksy turvallisten maiden määritelmän laajentamista siten, että Irakista ja Somaliasta saapuvia turvapaikanhakijoita ei katsottaisi oikeutetuiksi turvapaikkaan. Nämä maat eivät todellisuudessa ole turvallisia, vaan epävakaita sekä alueellisesti että monien yksilöiden kannalta.

Kommunistit vaativat Suomen hallitusta irtisanoutumaan imperialistisesta ja ympäristöä tuhoavasta sotapolitiikasta. Suomen tulisi puuttua etenkin EU:n ja EU-maiden imperialistisiin hankkeisiin, tiukkaan rajavalvontaan ja Pohjois-Afrikan taloudellisen tilanteen romuttamiseen.

SKP:n Helsingin piirin piirikomitea 1.10.2015

Miten Helsinki hiilivapaaksi?

Keskustelutilaisuus Helsingissä tänä syksynä tekeillä olevista energiaratkaisuista.

Alustavat puheenvuorot teknillisen fysiikan professori Peter Lund (Aalto-yliopisto) ja ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio (Aalto-yliopisto). Paneelissa Helenin hallituksen jäsen Annukka Mickelsson (kok), kaupunginvaltuutettu ja Helenin hallituksen jäsen Mari Holopainen (vihr), Helen hallituksen jäsen Jouko Sillanpää (sdp) sekä kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen (SKP & Helsinki-listat). Juontaa Heikki Ketoharju.

Maanantaina 28. syyskuuta klo 18 – 20

Annantalon auditorio

Annankatu 30, 2. krs (lähellä Kampin metroasemaa)

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Järjestävät DSL:n opintokeskus ja SKP & Helsinki-listojen valtuustoryhmä

HSL:n lippujen hintoja ei saa nostaa

Helsingin liikenteen sujuminen ja päästöjen vähentäminen edellyttävät joukkoliikenteen suosimista. Tämä on kirjattu myös kaupungin viralliseksi tavoitteeksi. Käytännössä uhkaa kuitenkin käydä päinvastoin, kun joukkoliikenteen lippujen hintoihin esitetään rajuja korotuksia.

Helsingin seudun liikenne HSL-kuntayhtymä esittää lippujen hintojen nostamista ensi vuonna keskimäärin 6,9 % ja seuraavana vuonna 11,4 %. Helsingin sisäisessä liikenteessä korotukset olisivat jopa hieman keskimääräistä suuremmat.

Lippujen hintojen korotusten keskeisenä perusteena ovat länsimetron, kehäradan ja automaattimetron suuret investointikustannukset. Pelkästään automaattimetrohanke, joka epäonnistui totaalisesti, on tullut maksamaan noin 170 – 180 miljoonaa euroa.

SKP:n Maunula-Pakilan osaston mielestä raideliikenteen suuria investointeja ei pidä rahoittaa matkalipputuloilla vaan verovaroista ja pitkäaikaisella lainoituksella. Valtion rahoitusosuutta niissä pitää lisätä. Osittain joukkoliikenteen rahoitusta voidaan vahvistaa myös ottamalla käyttöön ruuhkamaksut Helsingissä.

Joukkoliikenteellä on paljon myönteisiä vaikutuksia koko seudun talouteen, hyvinvointiin, ilman laatuun ja ympäristöön. Siksi lippujen hintoja ei pidä arvioida vain HSL:n kulujen pohjalta vaan ottaa huomioon myös kokonaistaloudelliset, terveydelliset ja ympäristövaikutukset.

SKP:n osasto vaatii Helsingin kaupunginhallitusta ja HSL:n hallitusta hylkäämään lippujen hintojen korotukset. Suunnaksi pitää ottaa hintojen alentaminen ja eteneminen kohti maksutonta joukkoliikennettä Helsingissä.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto 1.9.2015

Yhteiskuntasopimus on kiristystä

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö vastustaa hallituksen ja elinkeinoelämän sanelemaa yhteiskuntasopimusta. Järjestön mukaan yhteiskuntasopimus ei saa olla uusi kurjistamisen väline.

– Ay-liikkeen ei pidä alistua kiristykseen. Hallitus yrittää painostaa ay-liikettä neuvottelemaan asettamalla työssäkäyvien edut vastakkain esimerkiksi työttömien ja opiskelijoiden etujen kanssa, sanoo piirijärjestön varapuheenjohtaja Jonas Mithiku.

Mithiku muistuttaa, ettei kiristykseen alistuminen edes torju leikkauksia, vaan niitä tehdään joka tapauksessa. Hän toteaa, että yhteiskuntasopimuksella tavoiteltu sisäinen devalvaatio supistaa kansantaloutta ja heikentää kokonaiskysyntää.

– Se mitä leikkauksilla säästetään, menetetään kokonaiskysynnän heikkenemisellä.

Vaihtoehto leikkauksille on rikkaita ja työnantajapuolta suosivan veropolitiikan lopettaminen. Palauttamalla varallisuusvero, muuttamalla pääomatulojen verotus progressiiviseksi ja perumalla edellisten hallitusten avokätiset yhteisöveron alennukset saadaan valtiolle kipeästi kaivattuja lisätuloja. Lisäksi työttömyyden alentaminen kohentaa paitsi elintasoa myös julkista taloutta. Valtion ja kuntien tulee ryhtyä aktiivisesti luomaan uusia työpaikkoja ja uutta tuotantoa.

Kommunistien mielestä työaikaa ei tule kasvattaa, vaan päinvastoin työpaikkojen lisäämiseksi ja työssä jaksamisen parantamiseksi työaikaa tulee lyhentää ansiotasoa alentamatta.

Sekä leikkaukset että työehtojen heikentäminen voidaan torjua työväenliikkeen yhteisellä taistelulla. Helsingin kommunistit tukevat lauantaina 22. elokuuta järjestettävän leikkauspolitiikan vastaisen Joukkovoima-mielenosoituksen tavoitteita.

Tarvitaan yhteistä toimintaa leikkauksia vastaan

Juha Sipilän johtama hallitus esittää valtavia leikkauksia sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Samalla erilaisia maksuja korotetaan, ja työntekijöiltä vaaditaan heikennyksiä ja palkkamalttia. AY-liikettä kiristetään hyväksymään yhteiskuntasopimus lisäleikkauksilla uhaten. Kehitysyhteistyötä ajetaan alas, mutta asevarusteluun ohjataan yhä enemmän rahaa.

Leikkaukset näivettävät talouden, luovat lisää työttömyyttä ja kasvattavat eriarvoisuutta. Suomessa tehdään politiikkaa, jota akateeminen talousmaailma ei pidä lainkaan toimivana. Samalla hallitus vaatii EU-tasolla kovia toimia Kreikkaa kohtaan.

Rikkaiden vapaaehtoiset palkanalennustalkoot ja hyväntekeväisyys ovat naurettava ratkaisu hyvinvointiongelmiin. Tarvitaan toisen kokoluokan keinoja: radikaali veroremontti ja tulonjaon oikaiseminen. On palautettava varallisuusvero ja korotettava yhteisöveroa. Kuntatalouden kohentamiseksi pääomatulot on otettava kunnallisveron piiriin, ja muutettava kuntavero progressiiviseksi. Työntekijöille tarvitaan reilut palkankorotukset, ja yritysten voittoja on leikattava hillitsemällä pörssikeinottelua ja veronkiertoa.

Hallituksen esittämä leikkauslinja hyödyttää vain pientä yhteiskunnan eliittiä. On meidän kaikkien yhteisestä toiminnasta kiinni, toteutuuko hallituksen esittämä linja, vai muuttuuko politiikan suunta toiseksi. SKP:n Helsingin piiri kutsuu kaikkia leikkauspolitiikan vastaisia voimia yhteiseen kamppailuun. Varhaiskasvattajat olivat jo kaduilla, 15.6. klo 16 järjestetään Kansalaistorilla mielenosoitus koulutusleikkauksia vastaan, ja 22.8. protestoidaan Helsingissä leikkauspolitiikkaa vastaan. Nyt on aika sanoa yhteisvoimin ei leikkauksille!

Ei leikata! Ei kurjisteta!

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 10.6.2015

Toisen maailmansodan opetukset eivät saa unohtua – Suomi irti Naton isäntämaasopimuksesta

Toisen maailmansodan päättymisestä on nyt tullut kuluneeksi 70 vuotta. Neuvostoliiton ja sen kanssa liittoutuneiden länsivaltojen joukotpelastivat Euroopan ja maailman fasismilta. Kymmenet miljoonat ihmiset menettivät henkensä ja joutuivat kuitenkin sitä ennen kokemaan keskitysleirien kauhut maailmansotaan johtaneiden imperialististen pyrkimysten seurauksena. Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommien uhrien määrä kasvaa yhä.

Ei enää koskaan sotaa, oli yleinen johtopäätös maailmansodan päättyessä. Se synnytti laajan rauhanpuolustajien liikkeen. Kampanjat ydinaseiden kieltämiseksi, siirtomaiden vapauttamiseksi, Vietnamin sodan lopettamiseksi, liennytyksen ja aseidenriisunnan puolesta herättivät optimismia.

Sodan uhkat eivät ole kuitenkaan väistyneet. Päinvastoin, imperialististen sotien leviäminen on leimannut 2000-luvun alkua. Yhdysvaltojen johdolla on Lähi-itä ajettu toinen toistaan seuranneiden sotien ja selkkausten vyöhykkeeksi. Miljoonat palestiinalaiset, irakilaiset, syyrialaiset ja muut siviilit ovat menettäneet henkensä tai joutuneet pakolaisiksi. Suurpääoman ja suurvaltojen taistelu luonnonvarojen, alueiden ja markkinoiden hallinnasta on johtanut sotiin myös Euroopassa, viimeksi Ukrainassa.

Virallinen Suomi taisteli toisessa maailmansodassa Saksan fasismin rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. Sotaa ja fasismia vastustaneet kommunistit ja muut vasemmistolaiset oli teljetty vankiloihin ja painettu maan alle. Tappioon johtaneen sodan keskeinen opetus oli se, että Suomi ei saa enää joutua suurvaltojen välisten ristiriitojen välikappaleeksi eikä maamme kautta saa muodostua uhkaa itäiselle naapurillemme. Suomen linjaksi muodostui aktiivinen rauhantahoinen puolueettomuus.

Toisen maailmansodan jälkeen tehdyt johtopäätökset ovat tänäänkin ajankohtaisia. Suomen ja Euroopan turvallisuutta ei vahvisteta lisäämällä asevarustelua ja laajentamalla Natoa. Viholliskuvien ja vastakkainasettelujen sijasta tarvitaan liennytystä ja yhteistyötä.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö vaatii uutta hallitusta ja eduskuntaa toteamaan selvästi, että Suomi ei aio liittyä Natoon. Samalla on irtaannuttava Naton kanssa tehdystä ns. isäntämaasopimuksesta, joka sitoo Suomen vaarallisella tavalla Naton sotapolitiikkaan, kärjistää suhteita Venäjään ja loukkaa demokraattisen oikeusvaltion periaatteita. Vastustamme osallistumista Naton pohjoisiin ACE-ilmasotaharjoituksiin. Suunnitelmat uusista miljardiluokan hävittäjähankinnoista on hylättävä.

Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi voi ja Suomen edustajien pitää olla aktiivisia sellaisten diplomaattisten ja poliittisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla luodaan edellytyksiä rauhanomaisille ratkaisuille muun muassa Syyriassa, Palestiinassa ja Ukrainassa.

Omalta osaltaan SKP on mukana tekemässä tekoja rauhan puolesta muun muassa Maailma kylässä -festivaalilla ja järjestämällä 13. kesäkuuta kansainvälisen Peace Alert -seminaarin Helsingissä. Kutsumme yhteistyöhön rauhan puolesta sotaa, Natoa, viholliskuvien lietsomista ja rasismia vastaan.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö 9.5.2015