Opetustoimen säästöt uhka peruskoululle

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö vastustaa jyrkästi opetustoimen säästöjä. Piirijärjestö muistuttaa, että koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ei onnistu määrärahoista leikkaamalla. Tasa-arvon edistäminen vaatii yhteistä näkemystä peruskoulusta ja sen kehittämisestä tasa-arvon tukijalkana. Nyt vallalla oleva pyrkimys palata menneeseen ja rakentaa säästöjen avulla erilliset voittajien ja häviäjien koulut on torjuttava.

Helsinki siirtyi rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskouluun 1977. Tätä uudistusta edelsi vuosien kova kamppailu peruskoulun puolesta. Peruskoulun vastustajat, jotka silloin jäivät häviölle, eivät suinkaan ole unohtaneet pyrkimystään kansan jakamisesta menestyviin, voittajiin ja häviäjiin. Nyt kun niin lapset, lasten vanhemmat kuin opettajat pitävät peruskoulua itsestäänselvyytenä ja aina olemassa olleena, vastustuksen henki saa jälleen valtaa ja uusia muotoja. Paluuta eriarvoistavaan koulujärjestelmään toteutetaan budjetoinnin ja säästöjen avulla.

Helsingin kaupungin budjetissa ensi vuodelle on opetusviraston toimintamenoihin varattu neljä miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut menot ovat. Mistä kaupunki sitten sanoo sääsätävänsä?

Niin virkamiehet kuin suurten puolueiden poliitikotkin väittävät, että opetustoimen säästöt suuntautuvat etupäässä seiniin. Käytännössä ”seinistä säästäminen” merkitsee koulujen lakkauttamista tai yhdistämistä suuremmiksi yksiköiksi. Monet kaupungin kouluista kärsivät sisäilma- ja homeongelmista, jolloin lasten vanhemmille, kouluväelle ja lapsille on helppoa perustella koulujen sulkemista terveyteen vedoten. Home- ja sisäilmaongelmat kuitenkin syntyvät puutteellisen rakennusvalvonnan, alhaisiin kustannuksiin pyrkivän kilpailutuksen ja ulkoistamisen seurauksena.

Samoin kaupunki väittää, että erityistä tukea tarvitsevat lapset joutuvat kärsimään säästöistä mahdollisimman vähän. Se mikä kaupungin päättäjien näkökulmasta on vähän, saattaa kuitenkin olla erityistukea tarvitsevan lapsen kohdalla erittäin paljon. Paljon on pois lapselta, jos sijaisia ei palkata, ei ole opettajaa, tai kun määräaikaisessa työsuhteessa oleva avustaja sanotaan irti säästösyistä. Mikä on vähän tai paljon, kun erityistukea tarvitseva lapsi on integroituna opetusryhmään, jonka kokoa kasvatetaan eikä tukiopetusta ole saatavilla? Opetusryhmien koon kasvu ja tukiopetuksen vähentäminen ovat molemmat opetustoimen säästölistalla.

SKP:n Helsingin piirijärjestö vaatii kaupunkia luopumaan kaikista opetustoimeen kohdistuvista säästöistä. Helsinki on rikas kaupunki, jolla ei ole mitään syytä leikata asukkaille tärkeitä peruspalveluita.

SKP:n Helsingin piirikomitea 21.10.2014