Piirin vuosikokous otti kantaa

Piirin vuosikokous otti kantaa nuorisokysymykseen.