Asukastalojen kehittäminen turvattava

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto 17.12.2013

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama työryhmä esittää kaikkien asukastalojen siirtämistä järjestöjen vastuulle ja kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan. Samalla aiotaan lopettaa sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö. Asukkaita ja asukastalojen työntekijöitä ei ole asian valmistelussa kuultu.

Suomen kommunistisen puolueen Maunula-Pakilan osaston mielestä asukastaloilla on tärkeä merkitys maksuttomina kohtaamispaikkoina ja demokratiatiloina. Asukastalojen toiminnasta huolehtineilla sosiaalialan ammattilaisilla, työllistetyillä ja vapaaehtoisilla on tärkeä panos asuinalueiden hyvinvoinnin edistämisessä, muun muassa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, syrjäytymisen torjumisessa ja vanhusten kotona selviytymisen helpottamisessa. Vastuuta kaikesta tästä ei voi siirtää kolmannen sektorin järjestöille.  Tilakeskuksella puolestaan ei ole lainkaan asukastalojen toiminnan tukemiseen tarvittavaa osaamista ja henkilöstöä.

Sote-viraston aluetyön yksikön ylläpitämien 11 asukastalon lisäksi Helsingissä on useita asukasyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten pyörittämiä asukastiloja. Niiden suurimpana ongelmana on kaupungin tuen vähäisyys ja avustusten jakamisen sekava byrokratia. Tähän ongelmaan kaupungin johto ei tarjoa mitään helpotusta.

Esimerkiksi Maunulassa tarvitaan asukastalo Saunabaarin aluetyötä ja myös lisää tiloja asukkaiden toiminnalle. Olisi suuri virhe lopettaa aluetyön yksikön toiminta Saunabaarilla juuri kun demokratiahankkeen aloitteesta Saunabaarin toimintaa on mahdollista laajentaa katutasolle, parantaa esteettömyyttä ja lisätä vaikutusmahdollisuuksia luomalla demokratiatila.

SKP:n Maunula-Pakilan osasto vaatii kaupunginhallitusta turvaamaan sekä aluetyön yksikön että järjestöjen ylläpitämien asukastalojen toiminnan jatkuminen ja riittävä rahoitus. Aluetyön yksikön asukastalot ovat lähipalvelua ja ehkäisevää toimintaa, jota ei saa vähentää.

SKP:n osasto korostaa asukastalojen merkitystä lähidemokratian kehittämisessä. Sen sijaan että asetetaan uhan alle nykyiset asukastilat, tarvitaan päinvastoin lisää vapaita julkisia tiloja, joissa asukkaat voivat tavata, toimia ja vaikuttaa muun muassa osallistuvan budjetoinnin keinoin asuinalueensa kehittämiseen. Tällaista lähidemokratiaa pitää edistää myös kun uudistetaan kuntalakia.

Piirin loppuvuoden tapahtumat

25.11. klo 18 Kino Punikki esittää: Salpa – Latch, Kino Tapiola, Espoo, ilm.skp.uusimaa@kolumbus.fi

1.12.    SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta Hakaniemen maalaismarkkinoilla, paikkanumero 111

2.12.    klo 19 Maanantaiklubi Milenkassa, Haapaniemenkatu 3

7.12.   SKP:n ja Helsinki-listojen infoteltta Malmin joulumarkkinoilla, paikkanumero 24

7.12.   klo 14-16 kansalaiskeskustelua Guggenheim-hankkeesta, Kirjasto 10

9.12.   Tiedonantajan uudenvuodentervehdysten viimeinen palautuspäivä

10.12. klo 18 Kino Punikki esittää: Rip! A remix manifesto, Kurvin Kirja, Hämeentie 48, järj. Helsingin KomNL

11.12. klo 13 päivänpolitiikan keskustelukerho SKP:n piiritoimistolla

12.12. klo 17.30 Marx on täällä tänään –opintokerho Kallion kirjaston dekkarihuoneessa

Palmia tarvitaan liikelaitoksena ja työllistämään

SKP:n Maunula-Pakilan osaston kannanotto

Kokoomus haluaa yhtiöittää Helsingin kaupungin ruoka-, siivous- ja kiinteistöpalveluja hoitavan liikelaitos Palmian. Samalla se haluaa kilpailuttaa yhä laajemmin Palmian hoitamia tehtäviä. Palmian yhtiöittäminen tulisi helsinkiläisille kalliiksi ja vaikeuttaisi työllisyyden hoitamista. Kunnallisena liikelaitoksena Palmia ei joudu maksamaan yhteisöveroa valtiolle vaan liikelaitoksen tuotto jää kokonaan kaupungin palveluihin. Palmialle on voitu asettaa esimerkiksi työllistämisestä velvoitteita, joihin osakeyhtiöt eivät sitoudu. Kunnan liikelaitoksen toimintaa on myös avoimempaa ja sitä voidaan kontrolloida paremmin kuin osakeyhtiötä, joka voi piilottaa päätöksiään liikesalaisuuksina. SKP:n Maunula-Pakilan osasto vastustaa Palmian muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi ja Palmian tehtävien laajenevaa kilpailuttamista. SKP:n osaston mielestä Palmiaa pitää kehittää kunnallisena liikelaitoksena, joka toimii entistä aktiivisemmin työllisyyden, ympäristöystävällisten hankintojen ja reilun kaupan edistämiseksi. Yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen vaarantavat Palmian työpaikat ja työntekijöiden työehdot. Palmia kilpailisi suurten kansainvälisten yritysten kanssa hiostamalla työntekijöitä, heikentämällä työehtoja ja laiminlyömällä sosiaalista vastuuta. Samalla se vaarantaisi monien työpaikkojen tulevaisuuden, kuten bussiliikenteen kilpailuttamisen ja yhtiöittämisen kokemukset osoittavat. Palmian työpaikkoja voidaan lisätä luopumalla esimerkiksi koulujen ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisesta ja palauttamalla jo kilpailutettuja palveluja kaupungin omaksi toiminnaksi.

Lähiterveysasemat säilytettävä

Lausuma 28.10.2013
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Helsingin palvelujen kehittämisessä eräänä piirteenä on mainittu asiakaslähtöisyys. Lähipalvelut, kuten koulut, kirjastot, päiväkodit ja terveysasemat edustavat tyypillisesti asiakaslähtöisyyttä. Ne ovat oikeasti lähellä tai hyvin kohtuullisen matkan päässä asiakkaista. Palvelujen läheinen saavutettavuus on myös yksi EU:n ekologisen kestävyyden mittareista.
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnalla on oltava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lähellä oleva terveysasema on oiva esimerkki sekä ikääntyvän väestön että iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn tukemista. Lähiterveysasema on myös tärkeässä asemassa toteutettaessa iäkkään henkilön palvelusuunnitelmaa.
Lapsiperheet, ikääntyvä väestö ja iäkkäät henkilöt ovat merkittävä osa terveysasemien käyttäjistä. Osalle tästä ryhmästä liikkuminen tuo ongelmia. Lähiterveysasema ei vaadi liikkumiselta niin paljon aikaa, vaivaa, rahaa ja kipua, kun keskitetyssä terveysasemaratkaisussa. Toiminnan edullisuus korostuu myös hoitohenkilökunnan kotona ja muun liikkuvan tehtävän yhteydessä.
Suurterveysasemaratkaisu on valitettava esimerkki luutuneista, menneistä ajattelutavoista ja järjestelmistä. Helsingin on aika astua nykyaikaan ja terveysasemien vähentämisen sijasta tarjottava lisää pienehköjä terveysasemia, josta saa asiakkaiden arvostamaa hyvää hoitoa.
Esitämme, että Kallion, Vallilan ja Herttoniemen terveysasemien ja Myllypuron hammashoitolan lakkautusesitys ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Ystävällisin terveisin
Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö ry

Pääoma-seminaari

Lauantaina 16.11. klo 11 – 15.30
Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Luentosali 12

Karl Marx. Se vanha vainooja? Keskustelua Pääoman piinaavasta ajankohtaisuudesta.

– Professori Sixten Korkman ja toimittaja Hannu Taanila

Miksi Marx ei saanut Pääomaa valmiiksi?

– Vesa Oittinen, tutkimusjohtaja, FT

Lauantaina 16.11. klo 11 – 15.30

Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Luentosali 12

  • Karl Marx. Se vanha vainooja? Keskustelua Pääoman piinaavasta ajankohtaisuudesta.

– Professori Sixten Korkman ja toimittaja Hannu Taanila

  • Miksi Marx ei saanut Pääomaa valmiiksi?

Vesa Oittinen, tutkimusjohtaja, FT

  • Keskusteluja Marxin kanssa työstä ja arvosta

Suvi Salmenniemi, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Lena Näre, dosentti, Helsingin yliopisto

Jemima Repo, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

  • Pääoman ajankohtaisuudesta

Pertti Honkanen, johtava tutkija, VTT

  • Nykyinen finanssikriisi ja Marx

Seppo Ruotsalainen, erikoistutkija, VTT

  • Pääoma 2000-luvulla

Miika Kabata, VTM

Seminaarin puheenjohtajana Yrjö Hakanen.

Järjestävät: Karl Marx –seura www.marxseura.fi ja Demokraattisen sivistysliiton opintokeskus www.desili.fi

Marxin Pääoman 1.osa on juuri ilmestynyt uudelleen suomeksi. Tulossa ovat myös 2. ja 3.osa. Julkaisija on Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy. Kirjaa voi tilata p.(09) 7743810 ja toimisto@tiedonantaja.fi

Kuntien palvelujen heikentäminen lopetettava

SKP:n Maunula – Pakilan osaston kannanotto 16.10.2013

Jyrki Kataisen hallitus on sopinut kuntien palvelujen karsimisesta miljardilla eurolla ja vaatii kuntia lisäksi vähentämään menojaan muun muassa työntekijöitä vähentämällä toisen miljardin euron verran. Pääministeri Kataisen mukaan ensi keväänä on tulossa vielä lisää menoleikkauksia.

SKP:n Maunula –Pakilan osasto vastustaa julkisten palvelujen heikentämistä ja työpaikkojen vähentämistä. Hallituksen sopima linja tarkoittaa esimerkiksi Helsingissä menojen leikkaamista ainakin sadalla miljoonalla eurolla ja noin 2 000 työpaikan vähentämistä. Kuntien palvelujen heikentäminen lisää eriarvoisuutta ja kuntien rahoituksen leikkaamisesta hyötyvät vain yksityisiä palveluja tarjoavat firmat. Miksi SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden ministerit ovat mukana tällaisessa oikeistolaisessa politiikassa?

Palveluihin ja työllisyyteen tarvitaan lisää rahaa

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi toteuttaa samaa julkisten palvelujen heikentämisen linjaa, kuin Kataisen hallitus, vaikka kaupungin talous on ylijäämäinen kun otetaan lukuun myös kaupungin omat liikelaitokset.

Pajusen esitys vähentää sosiaali-, terveys-, sivistys- ja henkilöstötoimen resursseja. Sivistys- ja henkilöstömenot kasvaisivat nimellisesti vain 0,5 % ja sosiaali- ja terveystoimen menot 1,6 %, vaikka kustannustaso nousee paljon enemmän, asukasmäärä kasvaa noin 8 500 ja kunnan tehtävät lisääntyvät. Lasten ja nuorten hyvinvointiin viime vuosina varatun 6 – 10 miljoonan erillisrahoituksen Pajunen esittää lopetettavaksi.

Vaikka työttömyys on kasvanut Helsingissä vuodessa yli 20 prosentilla, ei budjettiesitykseen sisälly yhtään euroa lisää työllisyyden hoitamiseen.

Lisäksi kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää Helsingin Energian ja Sataman yhtiöittämistä kokonaan ja Palmian yhtiöittämisen selvittämistä. Tämä tulisi helsinkiläisille kalliiksi, kun osa nykyisten liikelaitosten tuotoista menisi yhteisöverona valtiolle ja yhtiöiden voittojen tulouttaminen muihin palveluihin vaikeutuisi.

SKP:n Maunula- Pakilan osasto vaatii, että Helsingin ja sen liikelaitosten ylijäämistä ohjataan lisää rahaa lapsiperheiden, vanhusten ja muiden helsinkiläisten peruspalveluihin ja työllisyyteen. Kouluja, terveysasemia ja muita lähipalveluja ei saa karsia.

Samalla osasto toteaa, että maunulalaisten vuosia jatkunut toiminta on tuonut tulosta: Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon uuden rakennuksen rakentaminen sisältyy budjettiesitykseen. Kaupungin tulee osoittaa varoja myös Asukastalon Saunabaarin toiminnan laajentamiseen alueen demokratiatilana.

Valtuustoryhmän avoin budjettikokous 16.10.

Miten Helsingissä hoidetaan ensi vuonna peruspalvelut? Minne ohjataan kaupungin liikelaitosten voittovarat? Mitä vaihtoehtoja löytyy ja tarvitaan kaupunginjohtajan esitykselle vuoden 2014 budjetiksi?

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen budjettikokouksen keskiviikkona 16.10. klo 16 – 18 SKP:n toimiston kokoustilassa Hitsaajankatu 9 A, 6. krs. Tervetuloa!

Kulttuuri kuuluu kaikille -keskustelutapahtuma

22.10. klo 18.30 alkaen Malmitalolla
Koko kansan kulttuurista keskustelemassa:
Atte Blom, musiikkituottaja, Umo-säätiön hallituksen jäsen
JP Väisänen, käsitetaiteilija, Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen (SKP)
Sami ”Frank” Muttilainen, kaupunginvaltuutettu, Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen (sit. vas.)
Järjestää: Suomen Kommunistisen puolueen Koillis-Helsingin osasto

Opintokerho: Marx on täällä tänään

Helsingin piirin opintokerho kokoontuu torstaisin 10.10., 7.11., ja 12.12 Kallion kirjaston Dekkarihuoneessa klo 17.30 – 20.00.
Johdattelijoina opiskeluun ja keskusteluun:
10.10. Yrjö Hakanen aiheenaan Kapitalismi kriisissä – Marx taas ajankohtainen
7.11. Marko Korvela pohtii kanssamme Mitä Marx tarkoittaa vapaudella?
12.12. Seppo Ruotsalainen tuo meille Marxin näkökulmia työttömyyteen
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järjestävät SKP:n Helsingin piirijärjestö ja DSL:n opintokeskus

Päivänpolitiikan keskustelukerho

Maamme hallitus on jatkuvasti eläkeläisten kukkarolla. Hinnat nousevat kaikessa mahdollisessa. Mitä on nyt tehtävissä, miten on syytä toimia? Näitä ja monia muita asioita puidaan aina kuukauden toisena keskiviikkona klo 13.00 SKP:n päivänpolitiikan keskustelukerhossa Herttoniemessä SKP:n piirien toimitilassa (Hitsaajankatu 9 A, 6. kerros).
Ensimmäinen syksyn kerho on keskiviikkona 9.10.2013 klo 13.oo. Tervetuloa!