Pelkkää päällysrakennetta?

Piirin uudella kurssilla tarkastellaan kulttuuria, ideologiaa, retoriikkaa ja mainontaa Marxilaisesta näkökulmasta.

Marxilaisia näkökulmia ideologiaan ja kulttuuriin

Kevään piirikurssilla perehdytään marxilaiseen käsitykseen ideologiasta ja kulttuurista. Tarkoitus on hankkia muutamia työkaluja nykykulttuurimme ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun: mm. mainonta, media, verkkoviestintä.

Sisältö pohjautuu marxilaisen kulttuurintutkimuksen perinteeseen. Vetäjänä toimii toimittaja Marko Korvela.

Paikkana SKP:n toimiston kokoushuone, Haapaniemenkatu 7-9B, Merihaka.

Ohjelma ja aikataulu:

Torstai 16.2. Klo 18

Merkityksiä. Mitä on kulttuuri? Marxilaisen käsityksen mukaan yhteiskunnan tuotannollis-taloudellinen sfääri muodostaa pohjan, jonka päälle kulttuuri, politiikka, oikeuslaitos yms. rakentuvat. Mikä on näiden tasojen välinen suhde? Miten kulttuuri muotoutuu ja miksi se muuttuu? Miksi tietyt symbolit merkitsevät tiettyjä asioita? Aiheeseen uppoudutaan brittiläisten kulttuuri- ja kirjallisuudentutkijoiden Raymond Williamsin ja Stuart Hallin näkemysten pohjalta.

Torstai 15.3. Klo 18

Ideologiaa. Kenen ajatuksia ajattelet? Ihmiset elävät kaikenlaisten ideologioiden ja käsitemaailmojen keskellä. Mitä ideologia oikein on? Mistä syntyy arkiajattelu, tietoisuutemme asioista ja onko niitä mahdollista muuttaa? Ideologiaa ovat marxilaisesta näkökulmasta valottaneet parhaiten italialainen Antonio Gramsci sekä ranskalainen Louis Althusser.

Torstai 19.4. Klo 18

Retoriikkaa. Miten kielellä vaikutetaan? Sanasto ja tapa puhua vaikuttavat suuresti siihen, miten sanoma menee perille. Mitä retorisia keinoja on olemassa? Millä keinoilla eri tahot yrittävät meihin vaikuttaa? Marxilaisen retoriikan klassikko, amerikkalainen Kenneth Burke antaa näihin kysymyksiin vastauksia.

Torstai 24.5. Klo 18

Mainontaa. Miksi kulutamme niin kuin kulutamme? Mainonta ja markkinointi ovat valtavia teollisuudenaloja. Millä keinoin mainostaja meitä yrittää houkutella? Mainosten maailmaan tarjoaa tiekarttoja slovenialainen kulttuuri- ja mediatutkija Slavoj Zizek.

Kurssin blogissa julkaistaan ohjelma, lisätietoja ja materiaalia.