Helsingin budjettiesitys: Vaalilupaukset syötiin jo vaali-iltana

Tämä esitys ensi vuoden talousarvioksi on surullinen esimerkki siitä, miten vaalilupaukset syötiin ennen kuin edes kaikkia ääniä oli ehditty laskea. Kokoomus on taas kerran ajanut läpi linjan, joka alibudjetoi palveluja. SKP:n ja asukaslistan ryhmä esittää budjettiesityksen korjaamiseksi 11 vastaesitystä ja 6 pontta.

SKP:n ja asukaslistan ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2009

Tämä esitys ensi vuoden talousarvioksi on surullinen esimerkki siitä, miten vaalilupaukset syötiin ennen kuin edes kaikkia ääniä oli ehditty laskea. Kokoomus on taas kerran ajanut läpi linjan, joka alibudjetoi palveluja.

Sivistystoimeen budjettiesitys toisi lisää vain prosentin verran. Sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja lisätään tämän vuoden toteutumaennusteeseen verrattuna vain neljä prosenttia. Samalla kun kaupungin omia palveluja alibudjetoidaan, esitetään ostopalvelujen osuuden lisäämistä. Myös kiinteistö- ja rakennustoimessa määrärahat kasvavat monta kertaa palveluja nopeammin, 15-16 prosentin vauhtia.

Merkillisintä tässä palvelujen alibudjetoimisessa on se, että kaupunki liikelaitoksineen on tehnyt tällä valtuustokaudella jatkuvasti satoja miljoonia voittoa. Viime vuoden ylijäämä oli 363 miljoonaa ennen ylimääräisiä rahastointeja ja tälle vuodelle ennustetaan 270 miljoonan ylijäämää. Määräaikaistileillä ja kassatalletuksissa on lähes miljardi euroa.

Laman uhatessa panostettava lisää palveluihin ja työllisyyteen

Sanotaan, että pitää olla rahaa pahan päivän varalta. Miksi nyt, kun talous taantuu, ei panosteta lisää palveluihin ja työllisyyteen? Eikö jo nyt ole liiankin pahat ajat tuhansille hoitojonossa oleville, heitteille jätetyille vanhuksille, päiväkotipaikkaa jonottaville, työttömille, asuntojonossa oleville…. Ei ole järkeä siinä, että kaupungin kassa voi hyvin, mutta yhä useammat kaupunkilaiset voivat huonosti. Kuka kantaa esimerkiksi vastuun, kun Herttoniemenrannassa toista vuotta apua turhaan jonottaneen perheen kriisi johti perhesurmaan?

Helsinkiläiset odottavat valtuustolta toisenlaisia budjettiratkaisuja. Tämä tuli vahvasti esille, kun SKP ja Helsinki-listat kokosivat asukkaiden evästyksiä siitä, mihin kaupungin ylijäämiä pitäisi käyttää. Valtuustoryhmämme on koonnut näiden evästysten pohjalta vaihtoehtobudjetin. Olemme lisäksi ottaneet huomioon monien valtuutettujen aloitteet, jotka kaupunginhallitus on sivuuttanut.

Palkkarahat eivät riitä edes sopimusten mukaisiin korotuksiin

Palkkamenoihin kaupunginhallitus esittää alle prosentin lisäystä, vaikka palkkojen jälkeenjääneisyys vaikeuttaa jo nyt työntekijöiden saamista. Se ei riitä kattamaan edes sopimusten mukaisia palkankorotuksia.

Kaupungin työntekijöitä edustava Järjestöneuvottelukunta esitti 20 miljoonan euron lisäämistä budjetin raamiin palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. – Mutta mikä oli vastaus? Ei senttiäkään lisää, vain jo tämän vuoden budjettiin sisältyvän 5 miljoonan henkilöstömäärärahan käyttötarkoituksen osittainen muutos. Tämä linja on edesvastuuton. Se murentaa julkisia palveluja ja ajaa työntekijöitä muualle. Esimerkiksi Espoossa maksetaan työehtosopimusten päälle yksi prosentti lisää. Vetoankin valtuustoon henkilöstöryhmien yksimielisen esityksen ottamiseksi talousarvioon.

Palvelujen alibudjetoiminen jatkuu

Asukkaiden viesteissä valtuustolle on tullut toistuvasti esille huoli lähipalveluista ja aivan erityisesti terveydenhuollon, vanhustenpalvelujen, koulujen ja päiväkotien resurssipulasta. Kokoomuksen johdolla tehty budjettiesitys on valitettavan kuuro näille viesteille.

Terveysasemien ja lähikoulujen vähentämistä esitetään budjetissa jatkettavaksi. Lastensuojeluun jää edelleen kymmenien työntekijöiden vajaus. Päiväkotipaikkojen riittämättömyyteen ja ylisuuriin ryhmäkokoihin ei tule helpotusta. Terveydenhuollossa vähennetään pitkäaikaishoitopäiviä, hammashoitokäyntejä ja mielenterveyden avohoitopäiviä, vaikka palvelujen tarpeet kasvavat. Työllisyyden hoitamisen määrärahoja leikataan, vaikka lama uhkaa ja palveluista puuttuu työntekijöitä.

Ostopalvelut rikastuttavat bisnesmiehiä

Omien palvelujen alibudjetoiminen ja ostopalvelujen lisääminen tulee kalliiksi. Tästä huolimatta kaupunginhallitus esittää yksityisten ostopalvelujen käytön laajentamista terveydenhuollossa ja jopa terveyskeskuksen ydintoiminnoissa. Tätä linjaa ujutetaan myös terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston palvelustrategioihin, joita ei ilmeisesti aiota tuoda edes valtuuston päätettäväksi.

Ostopalvelujen lisäämisestä hyötyvät eniten bisnesmiehet, kuten MedOnen johtaja Pertti Karjalainen, joka rikastui ulkoistamisten avulla viime vuonna 22 miljoonaa eikä maksanut siitä senttiäkään kunnallisveroa. SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa kaupungin palvelujen siirtämistä yksityisen voitontavoittelun kohteeksi.

On hyvä, että kaupunginhallitus torjui kaupunginjohtajan ja joukkoliikennelautakunnan esitykset joukkoliikenteen lippujen hintojen korottamisesta. Mutta mihin jäivät vaalilupaukset lippujen hintojen puolittamisesta? Entä lupaukset eläkeläisten alennuksista?

Budjettiesityksestä puuttuvat muutenkin konkreettiset ilmastoteot. Tähän ei sisälly konkreettisia päätöksiä investoinneista uusiutuvaan energiaa. Ryhmämme palaa tähän asiaan valtuustoon tulevan energialinjausten raportoinnin yhteydessä. Mielestämme eduskunnassa tehdyt aloitteet ilmastopäästöjen vähentämisestä 5 prosentilla vuosittain tulee toteuttaa myös kuntatasolla.

Energialaitosta ja satamaa ei pidä yhtiöittää

Budjettiesitykseen sisältyy edelleen kaupunginjohtajan ajama linjanveto, jonka mukaan ”talouden sopeutustoimia” pitää jatkaa, jotta Helsingin Energian tuloutuksia muiden palvelujen rahoitukseen voidaan vähentää.

Tässä on kyse puhtaasti ideologisesta valinnasta, jolla kavennetaan julkisten palvelujen rahoitusperustaa bisnestavoitteiden hyväksi. Samoja tavoitteita palvelevat pyrkimykset yhtiöittää energialaitos ja satama. SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa niiden yhtiöittämistä. Kaupunkilaisten rahoilla rakennetun energialaitoksen tuotot kuuluvat asukkaille. Niitä pitää käyttää palveluihin ja energian hintojen nousun hillitsemiseen.

Kohtuuttomat vuokrankorotukset estettävä

Asumiskustannusten nousu ja erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute ovat Helsingin kehityksen suurimpia esteitä. Kaupungilla on monia keinoja vaikuttaa asiaan, mutta niihin ei budjettiesityksessä ole haluttu tarttua. Kiinteistötoimelle aiotaan kerätä miljoonia lisää nostamalla tonttivuokria, vaikka ennen vaaleja lähes kaikki ryhmät lupasivat toisin. Myös tuhansien kaupungin asuntojen vuokria aiotaan nostaa keskimääräistä arava-asuntojen tasoa enemmän. Nyt ei tarvita loputonta selvittelyä. On aika lunastaa lupaukset kohtuuttomien vuokrankorotusten estämisestä. Tekoja tarvitaan myös vuokra-asuntotuotannon romahduksen estämiseksi ja asunnottomuuden poistamiseksi.

Miksi vasemmiston ja vihreiden enemmistö alistuu kokoomukselle?

Täällä valtuustossa on vasemmiston ja vihreiden enemmistö. Kokoomus kuitenkin jyräsi budjettineuvotteluissa vihreiden avulla sosialidemokraatit kolmen suuren pöydässä. Muille kaupunginhallituksen ryhmille jätettiin vain muruset isojen pöydältä.

Kysynkin erityisesti sosialidemokraateilta ja vasemmistoliittolaisilta, eikä vaalituloksista ole syytä tehdä johtopäätökset ja tehdä selvä pesäero kokoomukseen? Miksi neuvotteluissa on taas kerran hyväksytty palvelujen alibudjetoiminen? Miksi peruspalvelujen rahoitus on uhrattu kaupungin johdon bisnestavoitteille ja ylimitoitetuille kasvuhankkeille?

Vastaesitykset

SKP:n ja asukaslistan ryhmä esittää budjettiesityksen korjaamiseksi 11 vastaesitystä ja 6 pontta. Vastaesitystemme kustannukset ovat noin 96 miljoonaa euroa. Se on alle kolmannes kaupunkikonsernin viime vuonna tekemästä tuloksesta.

Esitämme:

— 20 miljoonaa euroa käytettäväksi henkilöstön palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen.

— Poistetaan perusteluista Helsingin energian tuloutusten vähentämistä koskeva linjaus (s.15).

— 15 miljoonaa lisää tariffitukeen HKL:n lippujen hintojen alentamiseen ja vuorojen lisäämiseen.

— 19,8 miljoonaa lisää sosiaalivirastolle (vanhuspalveluihin 5,6 miljoonaa, kotipalveluihin 4,2 miljoonaa, vanhusasiamiehen ja vastuualueiden sosiaaliasiamiesten palkkaamiseen 0,6miljoonaa, lasten päivähoitoon 4 miljoonaa ja lastensuojeluun ym lapsiperheiden palveluihin 5 miljoonaa)

— 14 miljoonaa terveyskeskukselle (terveysasemien vastuuväestöjen pienentämiseen, palvelujen saatavuuden parantamiseen, terveysasemaverkon supistamisen välttämiseen ja terveyskeskusmaksujen poistamiseen 5 miljoonaa, hammashoidon ja psykiatrian palveluihin 4 miljoonaa, HUS:n ja muuhun erikoissairaanhoitoon 4 miljoonaa, kotisairaanhoitoon 2 miljoonaa). Poistetaan valtuutus kilpailuttaa osa terveyskeskuksen ydintoiminnoista ja niihin liittyvistä tehtävistä (s. 198).

— 7 miljoonaa opetusvirastolle (lähikoulujen säilyttämiseen ja opetuksen resursseihin 5 miljoonaa, oppilashuoltoon 2 miljoonaa). Poistetaan linjaus kouluverkon ”tarkistamisen jatkamisesta” (s. 218).

— 5 miljoonaa työllisyyden hoitamiseen, pätkätyösuhteiden vakinaistamiseen ja varahenkilöjärjestelmien kehittämiseen.

— 2 miljoonaa lähikirjastojen kehittämiseen.

— 2 miljoonaa lähiöiden kulttuuritoimintaan ja kunnalliseen elokuvateatteritoiminnan käynnistämiseen.

— 1 miljoona nuorisotoimeen, mm. nuorisotiloihin.

— 10 miljoonaa vähennetään Kiinteistöviraston tuloista 2009 ja 20 miljoonaa 2010 alkaen tonttivuokrien kohtuullistamiseksi.

Ponnet

1. Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvion sitovien tavoitteiden joukkoon otetaan kasvihuonepäästöjen vähentäminen vuosittain 5 prosentilla.

2. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle selvityksen toimista asunnottomuusohjelman ja asunto-ohjelman asuntotuotantoa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi.

3. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallituksen käyttövaroista osoitetaan historiatoimikunnalle erillinen määräraha käytettäväksi Santahaminan ja Suomenlinnan punavankileirien historian tutkimisen tukemiseen.

4. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiirehtii Maunulan keskustan suunnittelua ja toteuttamista niin, että kirjaston, työväenopiston ja mahdolliset muut julkiset tilat toteutetaan samanaikaisesti alueen muun rakentamisen kanssa.

5. Valtuusto edellyttää, että maahanmuuttajien suomen kielen opetusta edistetään opetusviraston ja työväenopiston opetusta lisäämällä sekä erilaisten harrastustoimintojen yhteydessä tapahtuvaa oppimista tukemalla.

6. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus osoittaa Asukastalotoiminnan tukemiseen lisää resursseja esimerkiksi Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnan kautta.

5.11.2008 Helsingin valtuustossa
Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen

Helsinki-listojen kuntavaalikiertue 30.9.2008

Helsinki-listojen kuntavaalikiertue on alkanut erinomaisesti. Asuntoauto on kiertänyt asuinalueilla viime viikon alusta lähtien ja tavoittanut jo tuhansia ihmisiä. Kiertueella on mukana Helsinki-listojen ehdokkaita ja vaalityöntekijöitä. Jatkossa auton voi bongata seuraavan aikataulun mukaisesti.  Listaa päivitetään jatkuvasti, pienet muutokset mahdollisia. Seuraa kotisivujamme, voit myös ottaa yhteyttä Maija Hakaseen,
puh. 050 5704368.

Maanantai 6.10.

Ylä-Malmin tori klo 11-12.30

Ala-Malmin tori klo 13.30-15.30

Jakomäen ostari klo 16-17

Tiistai 7.10.

Siilitien metroasema klo 11-12

Tallinnanaukio / Lyypekinaukio klo 12.30-13.30

Vuosaari, Vanhan Vuosaaren ostari klo 14.30-15.30

Vuosaari, Mosaiikkitori klo 16-17

Keskiviikko 8.10.

Tapulikaupunki, Maatullinaukio klo 11-12

Pukinmäen aukio / asema klo 12.30-13.30

Oulunkylän ostari klo 14.30-15.30

Maunulan ostari klo 16-17

Torstai 9.10.

Ruoholahden metroasema klo 11-12

Pikku-Huopalahti, K-Market Fortuna klo 12.30-13.30

Pohjois-Haaga, Thalian aukio klo 14.30-15.30

Malminkartano, Puustellinaukio klo 16-17

Perjantai 10.10.

Asema-aukio klo 11-12.30

Hakaniemi, HOK-Elannon kulmalla klo 13.30-15.00

Vaasan aukio, Sörnäisten metroasema klo 15.30-17

Lauantai 11.10.

Mellunmäen aukio / metroasema klo 11-12

Kontulan ostari klo 12.30-13.30

Myllypuron ostari klo 14.30-15.30

Herttoniemen metroasema klo 16-17

Maanantai 13.10.

Ylä-Malmin tori klo 11-12.30

Ala-Malmin tori klo 13.30-15.30

Jakomäen ostari klo 16-17

Tiistai 14.10.

Siilitien metroasema klo 11-12

Tallinnanaukio / Lyypekinaukio klo 12.30-13.30

Vuosaari, Meri-Rastilan tori klo 14.30-15.30

Vuosaari, Mosaiikkitori klo 16-17

Keskiviikko 15.10.

Tapulikaupunki, Maatullinaukio klo 11-12

Pukinmäen aukio / asema klo 12.30-13.30

Kannelmäen Sitratori klo 14.30-15.30
Vanhan Kannelmäen ostari klo 16-17

Torstai 16.10.

Arabianranta, kauppakeskus Arabia klo 11-12

Viikintori klo 12.30-13.30

Roihuvuorentien ja Tulisuontien risteys klo 14.30-15.30

Laajasalon ostari klo 16-17

Perjantai 17.10.

Asema-aukio klo 11-12.30

Hakaniemi, HOK-Elannon kulmalla klo 13.30-15.00

Kurvi, Sörnäisten metroasema klo 15.30-17

Lauantai 18.10.

Mellunmäen aukio / metroasema klo 11-12

Kontulan ostari klo 12.30-13.30

Myllypuron ostari klo 14.30-15.30

Herttoniemen metroasema klo 16-17

Maanantai 20.10.

Ylä-Malmin tori klo 11-12.30

Ala-Malmin tori klo 13.30-15.30

Jakomäen ostari klo 16-17

Tiistai 21.10.

Siilitien metroasema klo 11-12

Tallinnanaukio / Lyypekinaukio klo 12.30-13.30

Vuosaari, Vanhan Vuosaaren ostari klo 14.30-15.30

Vuosaari, Mosaiikkitori klo 16-17

Keskiviikko 22.10.

Tapulikaupunki, Maatullinaukio klo 11-12

Pukinmäen aukio / asema klo 12.30-13.30

Oulunkylän ostari klo 14.30-15.30

Maunulan ostari klo 16-17

Torstai 23.10.

Ruoholahden metroasema klo 11-12

Pikku-Huopalahti, K-Market Fortuna klo 12.30-13.30

Pohjois-Haaga, Thalian aukio klo 14.30-15.30

Malminkartano, Puustellinaukio klo 16-17

Perjantai 24.10.

Asema-aukio klo 11-12.30

Hakaniemi, HOK-Elannon kulmalla klo 13.30-15.00

Kurvi, Sörnäisten metroasema klo 15.30-17

Lauantai 25.10.

Mellunmäen aukio / metroasema klo 11-12

Kontulan ostari klo 12.30-13.30

Myllypuron ostari klo 14.30-15.30

Herttoniemen metroasema klo 16-17

Vaihtoehtobudjetti kaupunginjohtaja Pajusen esitykselle 27.9.2008

Helsinki-listat vaatii Helsingin kaupunginjohtajan budjettiesitykseen perusteellista muutosta, jolla kaupungin satojen miljoonien ylijäämistä ohjataan lisää rahaa peruspalveluihin. Helsinki-listat on yhdessä SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmän kanssa koonnut vaihtoehtobudjetin, joka julkistettiin lauantaina 27.9. Hakaniemessä Helsinki-listojen vaaliavauksessa.

Helsingin kaupunki liikelaitoksineen teki viime vuonna voittoa yhteensä 363 miljoonaa euroa eli miljoonan päivässä. Helsinki-listat on koonnut helsinkiläisten evästyksiä siitä, mihin näitä voittovaroja pitäisi käyttää. Vaihtoehtobudjetti merkitsee noin 140- 150 miljoonan euron ohjaamista noista 363 miljoonan voittovaroista peruspalveluihin, erityisesti terveydenhuoltoon, vanhustenpalveluihin, päivähoitoon, kouluille, joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen, työntekijöiden palkkojen korottamiseen ja asumiskustannusten alentamiseen.

Valtapuolueiden edustajat ovat sopineet tekevänsä kaupungin budjetista ratkaisut heti kuntavaalien jälkeisenä päivänä. Helsinki-lista haastaa myös muut ryhmät kertomaan äänestäjille avoimesti jo ennen vaaleja, millaisen budjetin ne aikovat hyväksyä.

Kaupunginjohtaja Pajusen budjettiesitys jatkaa palvelujen alibudjetoimista, vaikka Helsingin kaupunki tekee voittoa miljoona euroa päivässä

Helsinki-listojen vaihtoehtobudjetti

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden budjetiksi jatkaa palvelujen määrärahojen alimitoittamista. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja heikennetään, vaikka kaupunki tekee voittoa noin miljoona euroa päivässä.

Samaan aikaan kun julkisia palveluja alibudjetoidaan, esittää kokoomuslainen kaupunginjohtaja palvelujen ostojen lisäämistä yksityisiltä firmoilta. Peruspalvelut jäävät esityksessä myös kiinteistöbisneksen jalkoihin. Sivistystoimen määrärahoja aiotaan lisätä 0,9 % tämänvuotisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoja vain 3,4 % tänä vuonna toteutuvista menoista. Sen sijaan kiinteistö- ja rakennustoimen budjetteihin esitetään 14,6 – 16,2 % korotuksia. Kiinteistötoimi kerää 20 miljoonaa euroa lisää vuokria muun muassa tonttivuokrilla, jotka ovat uusissa sopimuksissa jo 2 – 3 euroa asuntoneliöltä.

Määrärahojen alimitoittaminen merkitsee jatkuvaa puutetta lastensuojelun, lasten päivähoidon, vanhustenpalvelujen, vammaispalvelujen ja monien muiden sosiaalipalvelujen resursseista. Kauhajoen ja Jokelan traagisista tapahtumista ei ole kaupungin johdossa otettu opiksi vaan lähipalvelujen heikentäminen jatkuu myös terveydenhuollossa. Terveyspalveluissa vähennetään psykiatrian hoitopäiviä ja mielenterveystyön avohoitokäyntejä, hammashoidon käyntejä ja pitkäaikaissairaanhoitoa, vaikka näiden palvelujen tarve kasvaa. Terveysasemia aiotaan taas vähentää. Myös lähikoulujen lopettaminen jatkuu. Opetustoimessa on palkkoihin varattu vähemmän rahaa kuin tälle vuodella ja lähikoulujen lopettaminen jatkuu.

Työntekijöiden saaminen vaikeuttaa jo monia kaupungin palveluja. Tästä huolimatta kokoomuslainen kaupunginjohtaja esittää palkkamenoihin alle prosentin lisäystä. Summalla ei voida maksaa edes sopimuskorotuksia täysimääräisinä. Tällä edesvastuuttomalla linjalla suorastaan ajetaan julkisia palveluja alas ja työntekijöitä yksityiselle puolelle. Työllistämismäärärahoja leikataan, vaikka työllisyystilanne uhkaa vaikeutua.

Esityksestä puuttuvat ilmastoteot. Joukkoliikenteen lippujen hintoja aiotaan nostaa keskimäärin 2,2 prosenttia. Budjettiin ei sisälly konkreettisia investointipäätöksiä uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan ja biopolttoaineisiin.

Kaupunginjohtajan bisneslinjaa kuvaa se, että hän pyrkii estämään kaupungin liikelaitosten voittojen käyttämisen muiden palvelujen rahoittamiseen. Esityksen mukaan palvelujen rahoitus tulee jatkossa järjestää ilman Helsingin Energian voitoista tehtyjä tuloutuksia. Käytännössä tämä merkitsisi 100 – 200 miljoonan euron leikkaamista palvelujen rahoituksesta. Lisäksi aiotaan selvittää energia- ja satamalaitosten ”yritysmuotoa”.

Sanat ja teot

Kaupunginhallituksen ryhmät aikovat sopia budjetista 27.10 eli heti vaaleja seuraavana päivänä. Helsinki-listat haastaa kaikki valtuustoryhmät kertomaan jo ennen vaaleja äänestäjille, millaisen budjetin ne ovat valmiita hyväksymään.

Tähän mennessä valtuustossa vain SKP:n ja asukaslistan edustaja on toiminut myös käytännössä palvelujen alibudjetoimisen lopettamiseksi ja esittänyt budjettikäsittelyssä joka vuosi konkreettisia muutoksia. Kokoomus, RKP, keskusta, kristilliset, perussuomalaiset, vihreät, SDP ja Vasemmistoliitto ovat hyväksyneet alibudjetoimisen.

Helsingin miljoonavoitoista lisää rahaa palveluihin

Helsinki-listat on koonnut asukkaiden esityksiä siitä, miten kaupungin satojen miljoonien eurojen ylijäämiä pitäisi käyttää. Jatkamme evästysten kokoamista. SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä on valmistellut esitysten pohjalta seuraavan vaihtoehtobudjetin, jonka lähtökohtana on Helsingin kehittäminen asukkaiden eikä bisnesmiesten ehdoilla.

Lasten ja lapsiperheiden palvelut kuntoon

— Lasten päivähoitoon (kaupungin päiväkotipaikkojen turvaaminen kävelyetäisyydellä, henkilöstön lisääminen, lapsiryhmien pienentäminen) lisää 4 miljoonaa euroa

— Lastensuojelun varhaiseen tukeen, ehkäisevään ja sosiaalityöhön lisää 6,4 miljoonaa euroa

Vanhusten oikeus hyviin palveluihin taattava

— Vanhusten kotipalveluihin, ehkäiseviin kotikäynteihin, omaishoitoon ja palveluasumisen kehittämiseen lisää 9,8 miljoonaa. Otetaan sitovaksi budjettitavoitteeksi palvelutarpeen arvion tarjoaminen jokaiselle 70 vuotta täyttäneelle.
— Kaupungin tulee itse rakentaa lisää vanhusten palvelutaloja.

Maksuttomat terveysasemat ja hoitotakuu toteutettava

— Terveysasemaverkon säilyttämiseen ja laajentamiseen niin, että kaikilla alueilla on täyden palvelun lähiterveysasema, lisää 5 miljoonaa euroa

— Hoitotakuun toteuttamiseen mm. hammashoidon ja psykiatrian hoitoon pääsyn, hyvän laadun ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi lisää 5 miljoonaa

— Erikoissairaanhoidon resursseihin HUS:ssa ja yhteispäivystykseen kunnallisena toimintana lisää 5 miljoonaa euroa.

— Kotisairaanhoidon henkilöstön lisäämiseen ja kotilääkärikokeiluun lisää 5 miljoonaa euroa.

Koulut, nuorisotilat ja kirjastot turvattava lähipalveluina

— Lähikoulujen karsimisen lopettamiseksi ja opetuksen resurssien parantamiseksi lisätään 5 miljoonaa euroa.

— Erityisopetukseen ja oppilashuoltoon, mm. kouluterveydenhuoltoon lisää 1 miljoona

— Lähikirjastojen toimintaan ja tilojen kehittämiseen lisätään 2 miljoonaa euroa.

— Lähiöiden ja muuhun alueelliseen kulttuuritoimintaan, monikulttuurisuuden edistämiseen, kunnallisen elokuvateatteri- ja kasvatustoiminnan käynnistämiseen sekä muuhun kulttuuritoimintaan lisää 1 miljoonaa euroa.

— Nuorisotilaverkoston ylläpitämiseen, toimintakeskuksiin ja nuorten autonomisiin tiloihin sekä nuorisovaltuuston perustamiseen yhteensä 1 miljoonaa euroa

Kohti maksutonta joukkoliikennettä

— Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseksi lisätään tariffitukea 20 miljoonalla eurolla

— Joukkoliikenteen vuorojen lisäämiseen 2 miljoonaa euroa

— Joukkoliikenteen, erityisesti poikittaisen joukkoliikenteen ja raideliikenteen investointeihin lisää 5 miljoonaa euroa.

Kaupungin kannettava vastuunsa työnantajana ja työllistäjänä

— Kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen lisää 35 miljoonaa euroa.

— Työllisyyden edistämiseen, tukityöllistämiseen, työllistämisjaksojen pidentämiseen, maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseen ja työttömien yhdistysten tukemiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa.

— Pätkätyösuhteiden vakinaistamiseen, varahenkilöjärjestelmiin ja tasa-arvo-ohjelmien toteuttamiseen 2 miljoonaa.

Vuokria ja asumiskustannuksia on alennettava

— Kiinteistöviraston perimiä kohtuuttomia tonttivuokrien alentaminen kaikkien sopimusten osalta 10 vuoden takaiselle tasolle ja tonttivuokrien tuottovaatimuksen alentaminen 4 prosentista 1-2 prosenttiin vähentää kaupungin tuloja 20 miljoonaa.

— Alennetaan tilakeskuksen kaupungin omilta palveluilta perimiä ns. sisäisiä vuokria.

— Perustetaan kaupungille oma asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen liikelaitos. Se rahoittaa itse toimintansa.

Energian hinnat kuriin ja ilmastopäästöistä pois 5 % vuodessa

— Helsingin Energian kuluttajahinnat irrotetaan kohtuuttomista markkinahinnoista. Kotitalouksien lämmön ja sähkön minimikulutuksen hintoja alennetaan.

— Helsingin kaupunki sitoutuu vähentämään vuosittain noin viidellä prosentilla ilmastopäästöjä ja ottaa suunnan ”kivihiilivapaaseen” energiatuotantoon investoimalla uusiutuvaan energiaan (tuulivoima, biopolttoaineet, kierrätyspolttoaineet, lämpöpomput, aurinkoenergia). Nämä investoinnit ovat tuottavia ja rahoittavat itsensä.

Palveluja ei saa alistaa yksityiselle voitontavoittelulle

— Kaupungin palveluja ja liikelaitoksia ei pidä yhtiöittää eikä yksityistää.

— Palvelujen ostoja yksityisiltä yrityksiltä ei saa lisätä. Lakisääteiset palvelut on järjestettävä pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana.

— Helsingin Energian ja kaupungin muiden liikelaitosten voitoista on ohjattava lisää rahaa varsinaiseen palvelutoimintaan. Näin voidaan rahoittaa edellä esitetyt noin 140 – 150 miljoonan euron esitykset vuoden 2009 budjettiin.

Verotus oikeudenmukaisemmaksi ja valtion rahoituksen leikkaukset peruttava

— Valtiovallan tulee palauttaa kunnille niiltä 90-luvun alun jälkeen leikatut valtionosuudet ja yhteisöverotuotot.

— Pääomatulot on saatettava kunnallisveron piiriin, kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi, verotettavan tulon alarajaa on nostettava ja tavalliseen asumiseen kohdistuvaa kiinteistöveroa on alennettava.

Helsinki-listat jatkaa vaihtoehtobudjetin kehittelyä ja toivoo tähän esitykseen kommentteja. Haluamme, että Helsinki ryhtyy edelläkävijäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä muun muassa osallistuvaa budjetointia kehittämällä. Vetoamme erityisesti muihin vasemmiston ja vihreiden edustajiin Jussi Pajusen oikeistolaisen linjan hylkäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi ohjaamalla niihin lisää rahaa kaupungin ylijäämistä.

Hakaniemessä 27.9.2008

www.helsinki-listat.fi
www.skp.fi/asukaslista

Helsinki-listat haastavat valtapuolueet 16.9.2008

Helsingin kuntavaaleihin osallistuva uudenlainen yhteistyölista, Helsinki-listat haastavat kaupunkia johtavat eduskuntapuolueiden edustajat vastuuseen siitä, että peruspalveluissa on jatkuvasti liian vähän rahaa ja työntekijöitä, vaikka kaupunki liikelaitoksineen tekee satojen miljoonien ylijäämää. Helsinki-listat vaativat ohjaamaan ylijäämistä heti lisää rahaa peruspalveluihin.

Helsinki-listoilla on ehdokkaita yhteensä 66. Nuoria, alle 30-vuotiaita on Helsinki-listoilla 15. Kaikki neljä listaa – puolueisiin sitoutumaton Asukaslista, Naislista, Kulttuurilista ja SKP:n lista – jätettiin tänään SKP:n valtakirjalla, koska nykyinen vaalilainsäädäntö ei anna mahdollisuutta tehdä vaaliliittoa puolueen ja ei-puoluepoliittisten listojen (valitsijayhdistysten) kesken.

Vaalikampanjansa Helsinki-listat on aloittanut keräämällä helsinkiläisten viestejä päättäjille siitä, mihin kaupungin viime vuonna joka päivä tekemästä miljoonan euron voitosta pitää ohjata rahaa. Näiden viestien pohjalta valmistellaan myös vaihtoehtobudjetti, jossa esitämme konkreettisesti, miten osa kaupungin ylijäämistä käytetään terveys-, sosiaali- ja muihin peruspalveluihin, joukkoliikenteeseen, asumiskustannusten alentamiseen ja muihin asukkaiden tarpeisiin.

Helsinki-listojen ehdokkaat kuntavaaleissa

Asukaslista (puoluepoliittisesti sitoutumaton lista)

42, Hakkarainen Ville-Pekka, siivooja, basisti, Rastila-Vuosaari, vphakkarainen(at)msn.com

44, Harjunpää Seppo, työkyvyttömyyseläkeläinen, Myllypuro, seppoharjunpaa(at)gmail.com

45, Hartzell Ritva, opettaja, kansalaisaktivisti, Herttoniemi, ritva.hartzell(at)luukku.com

65, Lehtinen Ilja, opiskelija, Hakaniemi,
ilja.lehtinen(at)helsinki.fi

66, Lehtinen Rafael, lähihoitaja-opiskelija, Kivikko,
unikko-rafael.lehtinen(at)pp.inet.fi,
www.punaiset.net/rafaellehtinen

71, Niang Meissa, muusikko, Hakaniemi,
maissa.niang(at)hotmail.com

78, Poikolainen Pertti, diplomi-insinööri, Vallila,
pertti1(at)ekit.com

81, Roisko Janina, opiskelija, Töölö

84, Salin Olli, sosiaalipäivystyksen päällikkö, Vallila,
olli.salin(at)hel.fi

85, Salonen Kuisma, opiskelija, Pukinmäki,
kuisma.salonen(at)kolumbus.fi

88, Siira Marjaliisa, toimittaja, Vuosaari,
marjaliisa.siira(at)kolumbus.fi, marjaliisasiira.blogspot.com

82, Takkinen Heikki, tuottaja, Käpylä,
heikki.takkinen(at)luukku.com,

Kulttuurilista

36, Alhojärvi Lauri, muusikko, opiskelija, Alppila,
lauri.alhojarvi(at)helsinki.fi

48, Ikonen Olli, näyttelijä FIA, Etelä-Haaga,
olli.i.ikonen(at)welho.com (sitoutumaton)

49, Julin Seppo, päätoimittaja, Torpparinmäki,
seppo.julin(at)kara.inet.fi (sitoutumaton)

53, Kinnunen Miro, tanssija, Kannelmäki,
kinnunen_18(at)hotmail.com (sitoutumaton)

59, Kotilainen Teja, Tuotantopäällikkö, yrittäjä, Pikku-Huopalahti, teja.kotilainen(at)bale.fi, www.myspace.com/breakalegentertainment (sitoutumaton)

62, Laaksonen Sami, opiskelija, Kallio,
netzahualpilli_1984(at)hotmail.com (sitoutumaton)

63, Lampela Seppo, rap-artisti, Herttoniemenranta,
steen1(at)monsp.com, http://www.seppolampela.net/ (sitoutumaton)

68, Lindström Kari, taidegraafikko, Kumpula

69, Lähteinen Sari, palveluneuvoja, Puotila,
sari.lahteinen(at)yahoo.com (sitoutumaton)

75, Pakkasvirta (Sauli) Anneli, näyttelijä, Merihaka

76, Partanen Leo, opintojohtaja, Pasila,
dsl(at)kolumbus.fi

77, Peitsamo Kari, muusikko, Punavuori,
repe.rocks(at)jippii.fi, www.karipeitsamo.com (sitoutumaton)

79, Putkonen Arja, sihteeri, Pohjois-Haaga,
arja.putkonen(at)pp2.inet.fi

97, Väisänen Juha-Pekka, käsitetaiteilija, Merihaka,
juha-pekka.vaisanen(at)manifesti.fi, www.manifesti.fi

98, Wahlbäck Turkka, raitiovaununkuljettaja, Kumpula, turkka.wahlback(at)luukku.com

Naislista

51, Kangas Kirsti, siivooja, Niemenmäki,
kirsti.kangas(at)gmail.com

60, Kotilainen Tytti, toimittaja, Pikku Huopalahti,
tyttikotilainen(at)yahoo.co.uk, www.tyttikotilainen.net

70, Melartin Erja, tarjoilija, taiteilija, Mellunmäki (sitoutumaton)

80, Rauhala Jenni, opiskelija, Maunula,
jennirauhala(at)hotmail.com

86, Sandberg Tiina, järjestösihteeri, Malminkartano,
torrakko(at)yahoo.com

87, Siili Satu, kirjanpitäjä, Roihuvuori,
satu.siili(at)welho.com (sitoutumaton)

93, Tamminen Leena, asiakasneuvoja, Kannelmäki, leenatamminen.valtuustoon(at)hotmail.com (sitoutumaton)

95, Tuomi Emmi, psykologi, Viikki,
emmi.tuomi(at)gmail.com

96, Tölkkö Anna-Mili, opiskelija, Pohjois-Haaga,
annamili_tolkko(at)hotmail.com, anna-militolkko.blogspot.com

Suomen kommunistinen puolue

35, Aaltonen Hannu, satamavalvoja, Ruoholahti,
hannu.aaltonen(at)pp.inet.fi

37, Arikkala Raimo, eläkeläinen, Oulunkylä

38, Auer Irene, painotuotantoassistentti, Kontula,
ireneauer(at)gmail.com, ireneauer.blogspot.com

39, Ehdokas

40, Haavisto Kristiina, toimistonhoitaja, Sörnäinen,
kia.haavisto(at)luukku.com, kia-skp.vuodatus.net

41, Hakanen Yrjö, puheenjohtaja, Maunula-Pirkkola,
yrjo.hakanen(at)skp.fi, www.yrjohakanen.fi

43, Hannikainen Ari, vartija, Herttoniemi

46, Heino Matti, mekaanikko, Marjaniemi

47, Hernberg Kalle, opettaja FM, Viikki,
kalle.hernberg(at)gmail.com, kallehernberg.blogspot.com

50, Järvenpää Elina, diplomi-insinööri, Itäkeskus,
elina.jarvenpaa(at)iki.fi

52, Karineva Hannu, sosiaalityöntekijä, Kontula

54, Koivisto Toivo, rakennustyömies eläkeläinen, Käpylä,
toivo.koivisto(at)gmail.com

55, Korhonen Mikko, talonmies, Pakila,
mikko.p.korhonen(at)helsinki.fi

56, Korhonen Pirjo, kirjastonhoitaja, Pitäjänmäki,
pirjo.korhonen(at)helsinki.fi

57, Korvela Marko, toimittaja, Puotila,
marko.korvela(at)utu.fi, kommarikorvela.blogspot.com

58, Kosonen Ritva, pääluottamusmies, Konala,
ritva.a.kosonen(at)hus.fi

61, Kuivamäki Tuomo, yrittäjä, polkupyörälähetti, Töölö,
info(at)hyotypyora.fi

64, Lappi Jussi-Petteri, postinjakaja, talonmies, Pitäjänmäki,
jussi-petteri.lappi(at)pp.inet.fi

67, Lindqvist Arto, eläkeläinen, Malmi,
arto.11(at)luukku.com

72, Nuutinen Matti, rakennusmies, Vesala

73, Nylund Petteri, postinjakaja, Kumpula,
nylund.petteri(at)gmail.com

74, Paananen Antti, eläkeläinen, yliluutnantti, Punavuori

82, Ryömä Robert, sekatyöläinen, Malminkartano,
rooperyoma(at)hotmail.com

83, Salava Hannele, erityislastentarhanopettaja, Pasila, hannelesalava(at)elisanet.fi, www.elisanet.fi/hannelesalava

89, Siirilä Tapio, työsuojeluinsinööri, Viikinmäki,
tapio.siirila(at)nbl.fi

90, Sundell Markku, merkonomi, Vallila,
markkusundell(at)gmail.com

91, Susi Erkki, päätoimittaja, Sörnäinen,
erkki.susi(at)tiedonantaja.fi

94, Tulkki Esa, lääkäri, Kruununhaka,
esa.tulkki(at)gmail.com

99, Westerberg Tuomo, varastotyöntekijä, Pasila,
wessu85(at)gmail.com

100, Åsnabrygg Jarmo, palveluvastaava, Arabianranta,
j.asnabrygg(at)luukku.com

SKP:n 90-vuotisjuhla täytti Vanhan ylioppilastalon 1.9.2008

Kommunistit haluavat murtaa vaihtoehdottomuuden ”noitaympyrät”

Moni kokee nykymenon samaan tapaan kuin Pentti Haanpään romaanihenkilö Pate Teikka ”noitaympyräksi”, jota ei saa, jota ei voi rikkoa. Suomen kommunistinen puolue haluaa murtaa vaihtoehdottomuuden ”noitaympyrän” ja antaa sanalla vasemmisto uudelleen sisällön, joka asettaa lähtökohdaksi liikevoittojen sijasta ihmisen ja jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet, totesi SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen puhuessaan SKP:n 90-vuotisjuhlassa Helsingissä.

Vanhan ylioppilastalon elokuun viimeisenä viikonloppuna täyttäneessä juhlassa SKP esitti yhteistoimintaa toimeentulon minitason nostamiseksi 850 euroon kuukaudessa, työajan lyhentämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ilman ydinvoimaa ja Suomen pitämiseksi erossa Natosta. Kommunistit vaativat valtion ylijäämistä ja pääomatuloja verottamalla lisää rahaa kuntien palveluihin. Yrjö Hakanen esitti Suomen liittoutumattomuuden puolustajien yhteistä turvallisuusfoorumia oikeistolaisen Nato-jäsenyyden vyöryttämisen pysäyttämiseksi.

SKP kokoaa kuntavaaleihin vasemmistolaista ja punavihreää vaihtoehtoa, joka puolustaa lähipalveluja perusoikeutena ja torjuu kunnallisten palvelujen yksityistämisen. Esimerkiksi Helsingissä on koottu Helsinki-listat, joilla on puolisiin sitoutumaton Asukaslista, Naistlista, Kulttuurilista ja SKP:n lista.

SKP:n 90-vuotisjuhla ja Vastavirta-festivaali kokosivat Vanhalle ylioppilastalolle kahden päivän aikana noin kaksi tuhatta osanottajaa. Festivaalin ohjelmassa oli viisitoista seminaaria ja paneelikeskustelua, kaksi konserttia, klubi, Kolmen sepän patsaalla pidetty vaihtoehtotori, SKP:n historiasta kertova näyttely sekä kahden uuden kirjan, Vastavirtaan-pamfletin ja Kolme kirjainta – SKP:n yhdeksän vuosikymmentä –kirjan julkistaminen.

Helsinki-listat julkistivat ensimmäiset 54 ehdokasta 26.8.2008

Asukkaiden ääni valtuustoon – jo riittää palvelujen heikentäminen!

Kuntavaaleihin tulee Helsingissä uudenlainen yhteislista, Helsinki-listat, jolla ovat mukana puolueisiin sitoutumaton Asukaslista, naislista, Kulttuurilista ja Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaat.

Helsinki-listat julkistivat tänään ensimmäiset 56 ehdokasta ja lisää ehdokkaita asetetaan syyskuun alussa. Samalla julkistettiin kunkin listan – Asukaslistan, naislistan, Kulttuurilistan ja SKP:n Helsingin piirin – vaaliohjelmat, joihin on koottu evästyksiä vapusta alkaen.

— Jokaiseen kaupunginosaan on saatava kaupungin oma terveysasema, jossa on lähipalveluina neuvola, omalääkärit, hammashoito ja mielenterveyspalvelut, vaaditaan Asukaslistan lähipalveluja korostavassa ohjelmassa. Siinä esitetään myös kaupunginosavaltuustojen perustamista turvaamaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet asumisen ja palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

— Vanhusten asema ja hyvä hoito on turvattava. Kaupungin on tuettava yhteisöllisyyden ja ystäväavun verkostoja, esitetään Naislistan ohjelmassa. Siinä vaaditaan myös panostamista päiväkoteihin ja naistyöntekijöiden palkkauksen saattamista oikeudenmukaiseksi.

— Jo riittää herrojen elitismi. Kulttuuri ei saa olla vain yläkerran bileitä, hienostelua ja elitismiä. vastustamme kulttuurin kaupallistamista, julistaa Kulttuurilista ohjelmassaan, jossa vaaditaan myös erilaisten kulttuurien ja vähemmistöjen oikeuksien turvaamista.

— Helsingin kaupungin ylijäämistä on ohjattava lisää rahaa peruspalveluihin. Palvelujen määrärahojen jatkuva alimitoittaminen on lopetettava, vaaditaan SKP:n Helsingin piirin ohjelmassa. SKP arvostelee kaikkia eduskuntapuolueita siitä, että ne ovat hyväksyneet Helsingissä budjettilinjan, joka tuottaa kaupungille voittoa noin miljoona euroa päivässä, viime vuonna yhteensä 363 miljoonaa, samaan aikaan kun peruspalveluja karsitaan.

Helsinki-listojen ohjelmissa vaaditaan lisäksi palvelujen maksuttomuutta muun muassa perusterveydenhuollossa, päivähoidossa ja joukkoliikenteessä. Yksityistämiselle ohjelmissa sanotaan tiukasti ei.

— Realistinen tavoitteena näissä vaaleissa on kaksi paikkaa valtuustoon Helsinki-listoille, arvioivat uudenlaisen listan kokoajat.

Helsinki-listojen tähän mennessä asetetut ehdokkaat ovat evästettävänä muun muassa ensi lauantaina ja sunnuntaina Kolmen Sepän aukiolla ja Vanhalla ylioppilastalolla järjestettävässä Vastavirta-festivaalissa.

Helsinki-listojen ehdokkaat 26.8.2008:

Naislista

Kangas Kirsti, siivooja, Niemenmäki

Kotilainen Tytti, toimittaja, Pikku Huopalahti

Melartin Erja , tarjoilija, taiteilija, Mellunmäki

Rauhala Jenni, opiskelija, Maunula

Sandberg Tiina, järjestösihteeri, Malminkartano

Siili Satu, kirjanpitäjä, Roihuvuori

Tamminen Leena, asiakasneuvoja, Kannelmäki

Tuomi Emmi, psykologi, Viikki

Tölkkö Anna-Mili, opiskelija, Pohjois-Haaga

Asukaslista

Harjunpää Seppo, työkyvyttömyyseläkeläinen, Myllypuro

Hartzell Ritva, opettaja, kansalaisaktivisti, Herttoniemi

Lehtinen Rafael, lähihoitaja-opiskelija, Kivikko

Poikolainen Pertti, diplomi-insinööri, Vallila

Roisko Janina, näyttelijä, Töölö

Salin Olli, sosiaalipäivystyksen päällikkö, Vallila

Siira Marjaliisa, toimittaja, Vuosaari

Takkinen Heikki, tuottaja, Käpylä

Kulttuurilista

Alhojärvi Lauri, muusikko, opiskelija, Alppila

Julin Seppo, päätoimittaja, Torpparinmäki

Lindström Kari, taidegraafikko, Kumpula

Lähteinen Sari, palveluneuvoja, Puotila

Pakkasvirta (Sauli) Anneli, näyttelijä, Merihaka

Partanen Leo, opintojohtaja, Pasila

Peitsamo Kari, muusikko, Punavuori

Putkonen Arja, sihteeri, Pohjois-Haaga

Väisänen Juha-Pekka, käsitetaiteilija, Merihaka

Wahlbäck Turkka, raitiovaununkuljettaja, Kumpula

Suomen kommunistinen puolue

Aaltonen Hannu, satamavalvoja, Ruoholahti

Auer Irene, painotuotantoassistentti, Kontula

Arikkala Raimo, eläkeläinen, Oulunkylä

Ehdokas

Haavisto Kristiina, toimistonhoitaja, Sörnäinen

Hakanen Yrjö, puheenjohtaja, Maunula-Pirkkola

Hannikainen Ari, vartija, Herttoniemi

Hernberg Kalle, opettaja FM, Viikki

Järvenpää Elina, diplomi-insinööri, Itäkeskus

Koivisto Toivo, työttömyyseläkeläinen, Käpylä

Korhonen Mikko, talonmies, Pakila

Korhonen Pirjo, kirjastonhoitaja, Pitäjänmäki

Korvela Marko, toimittaja, Puotila

Kosonen Ritva, pääluottamusmies, Konala

Lappi Jussi-Petteri, postinjakaja, talonmies, Pitäjänmäki

Lindqvist Arto, eläkeläinen, Malmi

Nuutinen Matti, rakennusmies, Vesala

Nylund Petteri, postinjakaja, Kumpula

Paananen Antti, eläkeläinen, yliluutnantti, Punavuori

Ryömä Robert, sekatyöläinen, Malminkartano

Salava Hannele, erityislastentarhanopettaja, Pasila

Siirilä Tapio, työsuojeluinsinööri, Viikinmäki

Sundell Markku, merkonomi, Vallila

Susi Erkki, päätoimittaja, Sörnäinen

Tulkki Esa, lääkäri, Kruununhaka

Westerberg Tuomo, tallentaja, Pasila

Åsnabrygg Jarmo, palveluvastaava, Arabianranta

Helsinki-listaa kootaan kunnallisvaaleihin 21.4.2008

Helsinkiä vuosikaudet johtaneet puolueet puhuvat vaalien alla yhtä, mutta tekevät toista. Ratkaisevat päätökset tehdään pienessä piirissä. Kaupunki liikelaitoksineen tekee vuodessa lähes 300 miljoonaa euroa voittoa, mutta helsinkiläisille tärkeitä peruspalveluja heikennetään.

Monet haluavat toisenlaista kehitystä, mutta heidän äänensä ei kuulu valtapuolueissa.

Kaupunginvaltuustoon tarvitaan edustajia, jotka pitävät sanansa ja puolustavat helsinkiläisille tärkeitä julkisia palveluja.

Lokakuun kunnallisvaaleihin on tulossa uudenlainen ehdokaslista, joka yhdistää erilaisia ihmisiä ja ryhmiä yli puoluerajojen. Pienen piirin vallankäyttöä lähtee haastamaan puolueisiin sitoutumaton asukaslista, julkisia palveluja puolustava naislista, kulttuuriväen lista ja SKP:n lista.

Uudenlaista Helsinki-listaa myös tehdään uudella tavalla. Vaaliohjelmaa ei tilata mainostoimistosta vaan evästyksiä kerätään asukastilaisuuksista, kiertämällä lähiöissä ja pian avattavien nettisivujen kautta. Ehdokkailta ei vaadita sitoutumista mihinkään puolueeseen, vaikka lista jätetäänkin SKP:n valtakirjalla. Tarkoitus on jatkaa viime vaaleissa valtuustoon nousseen SKP:n ja asukaslistan työtä entistä isommalla valtuustoryhmällä.

Jo 36 ehdokasta

Ehdokkaaksi valmiita on ilmoittautunut jo 36 ja lisää on tulossa. Sitoutumattoman asukaslistan ehdokkaita ovat muun muassa käpyläläinen asukasaktiivi Heikki Takkinen ja Pro kuntapalvelut -verkostossa toimiva sosiaalipäivystyksen päällikkö Olli Salin. Kulttuurilistalla ovat mukana Helsinkiin muuttanut rock-artisti Kari Peitsamo ja käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen. Naislistaa kokoaa pääkaupunkiseudun naisverkoston puheenjohtaja Tytti Kotilainen. SKP:n listalle ovat lupautuneet mm. kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen, HUS:n pääluottamusmies Ritva Kosonen, Oikeutta siivoojille -liikkeen aloitteentekijä Jarmo Åsnabrygg ja kommunistisen nuorisoliiton varapuheenjohtaja Irene Auer.

Asukaslista

Käpylän asukasaktiivi Heikki Takkinen kertoo, että kunnallisvaaleihin on Helsingissä tarkoitus koota yhteen erilaisia ehdokaslistoja.

— Haluamme koota aktiivisia ihmisiä, jotka toimivat eri puolella kaupunkia samojen asioiden puolesta. Helsingissä on esimerkiksi paljon palveluja, joita ihmiset haluavat puolustaa ja parantaa. On myös monia, jotka eivät halua sitoutua puolueisiin, mutta haluavat vaikuttaa.
— SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmällä on jo merkittäviä saavutuksia, vaikka kyse on pienestä ryhmästä. Nyt on myös mahdollista nostaa ryhmämme valtuutettujen määrää, ennustaa viimeksi asukaslistalta varavaltuutetuksi valittu Takkinen.

Eliitin puuhat julki

Esikoisromaania kirjoittava Seppo Lampela tunnetaan paremmin hiphop-artistinimellä Steen1. Hän epäilee, mahtavatko ihmiset yleensä edes tietää, mitä Helsingin herrat kabineteissaan puuhailevat.

— Pitää tuoda eliitin lähes rikolliset puuhat kärjekkäästi julkisuuteen ja paljastaa yläkerran bileet. Sitä kautta ihmiset saadaan aktivoitumaan poliittisesti ja osallistumaan keskusteluun, kehottaa uudenlaisen listan mahdollisuuksia pohtineeseen keskusteluun kutsuttu Lampela.

Näköala vaalivoittoon

SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen korostaa, että tarvitaan vaihtoehto.

— Ihmiset ovat tyytymättömiä valtapuolueisiin, jotka laiminlyövät asukkaiden palveluja samaan aikaan kun kaupunki tekee satoja miljoonia voittoa. Muutokselle pitää avata uusia väyliä.

— Jos viime kunnallisvaaleista alkanut ja eduskuntavaaleissa jatkunut SKP:n ja asukaslistan ehdokkaiden äänimäärän nousu jatkuu, saamme läpi enemmän kuin yhden valtuutetun. Vaihtoehdot tulevat silloin useammin äänestykseen ja se synnyttää vipinää muissakin ryhmissä, Hakanen arvioi.

Tehyn työtaistelu innosti

Ritva Kosonen, Tehyn pääluottamusmies HUS:sta, pitää selvänä, että hän lähtee mukaan ehdokkaaksi.

— Useaan vuoteen en jaksanut innostua vaaleista, mutta viime syksyn Tehyn työtaistelu, jossa toimin yhtenä HUS:n neuvottelijana, sai minut innostumaan, sanoo Kosonen.

Kosonen haluaa estää julkisen terveydenhuollon alasajoa. Hän tuntee myös pääluottamusmiehen tehtävien kautta laajasti terveydenhuollon kipupisteet.

— Suuri ongelma on tällä hetkellä henkilöstön riittämättömyys, joka asettaa kyllä isoja haasteita sekä politiikan että edunvalvonnan rintamille.

Paikallisten palvelujen puolesta on kamppailtu jo vuosikymmeniä. Sosiaalipäivystyksen päällikkö, SKP:n ja asukaslistan varavaltuutettu Olli Salin kertoo esimerkiksi asukastoiminnalla saaduista Pitäjänmäen, Malminkartanon ja Kannelmäen terveysasemista, joiden toiminnan jatkoa pitää nyt puolustaa.
— Julkisten lähipalvelujen tulevaisuus on kamppailukysymys, toteaa Salin, joka on liikepalvelulautakunnan jäsenenä kamppaillut viime aikoina muun muassa päiväkotien ja Kustaankartanon ruokapalvelujen ulkoistamista vastaan.

Peitsamo pyöräilee

Tampereelta Helsinkiin muuttanut rockmuusikko Kari Peitsamo on lähdössä kunnallisvaaleihin tavoitteenaan sosiaalipuolen rahoituksen remontti. Se on hänen mielestään jokaisen helsinkiläisen kannalta ensimmäinen ja tärkein asia.

— Alibudjetointi on lopetettava ja varoja suunnattava julkisiin palveluihin, niin terveydenhoitoon, kouluihin kuin esimerkiksi julkiseen liikenteeseen. Rikkaalla Helsingillä on varaa pitää huolta jokaisesta asukkaastaan, vähäosaisimmista etenkin, korostaa Peitsamo.

Tuoreena helsinkiläisenä polkupyöräilijänä hän haluaa puolustaa kevyttä liikennettä.

— Lisää pyöräteitä! kuuluu Peitsamon lyhyt ja ytimekäs vaatimus.

Naiset liikkeelle

Pääkaupunkiseudun Demokraattisen naisverkoston puheenjohtaja Tytti Kotilainen toteaa monien kunnallisvaalin keskeisten kysymysten olevan naisten sydäntä lähellä: kouluasiat, terveydenhoito, päivähoito ja muut perheiden elämään vaikuttavat asiat.

— Kutsumme mukaan vaalityöhön omalle naislistalle monenlaisten järjestöjen naisia. Eikä sohvaperunankaan ole myöhäistä herätä, muistuttaa Kotilainen.

Lisäarvoa kulttuurille ja politiikalle

Käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisäsen mukaan kunnallisvaaleihin suuntaavassa joukossa vallitsee erittäin hyvä yhteishenki. Yhteistyötä tekevät niin SKP:n jäsenet, muut vasemmistolaiset ja punavihreät kuin sitoutumattomat kansalaisjärjestöjen aktiivit.
Väisänen on yhdessä näyttelijä Anneli Saulin kanssa koollekutsumassa Koo plus -ryhmää, jonka on tarkoitus kerätä yhteen kulttuuripolitiikasta ja laajemmin kulttuurista kiinnostuneita.

— Koo plussan puitteissa voidaan keskustella esimerkiksi sivistyksestä, vähemmistöistä ja kaikenlaisista aikamme ilmiöistä. Se tuo lisäarvoa kulttuurille ja politiikalle, uskoo Väisänen.

MARKO KORVELA

Helsingin asukkaiden palveluja ja varoja rosvotaan

Helsinkiläisten julkisia palveluja ja yhteistä omaisuutta rosvotaan häikäilemättömästi. Helsingin kaupunki ja sen liikelaitokset tekivät viime vuonna voittoa 258 miljoonaa euroa, mutta tästä huolimatta kaupungin johto heikentää edelleen julkisia palveluja. Samalla palveluja muokataan uudelleen tuottavuutta ja liikevoittoja, ei ihmisten tarpeita silmällä pitäen. Grynderit ja suursijoittajat rohmuavat kaupungin johdon suostumuksella kaupungin arvokkaimpia tontteja ja kiihdyttävät asumiskustannusten nousua.

Helsingissä toteutetaan jo pitkälti pääministeri Matti Vanhasen äskeisessä linjapuheessaan kunnille esittämää markkinaehtoista linjaa. Pääministerin mukaan kuntien päätöksenteko on muokattava tilaaja-tuottajamalliksi, jossa kunta on vain maksaja ja asiakas. Vanhanen vuokraisi esimerkiksi kunnan terveyskeskukset jatkossa yksityisille lääkärifirmoille ja yksityistäisi vanhuspalveluja. Viime kädessä Vanhasen mukaan julkisen vallan pitäisi rajoittua vain ”huolehtimaan sellaisista asioista, joista yksityinen sektori ei pysty huolehtimaan”.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön vuosikokous vastustaa porvarihallituksen ja Helsingin kaupungin johdon ajamaa julkisten palvelujen heikentämistä, päivähoito- ja terveyskeskusmaksujen korottamista sekä palvelujen yksityistämistä.

Ihmisten perusoikeuksia ei saa alistaa markkinoiden saalistukselle. Helsingin kaupungin on lopetettava terveysasemien, koulujen, päiväkotien, vanhusten palvelujen ja muiden peruspalvelujen karsiminen. Kaupungin kaavailemista tonttivuokrien korotuksista on luovuttava ja vuokria on päinvastoin alennettava.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö vaatii, että kaupungin keräämistä satojen miljoonien ylijäämistä on ohjattava lisää rahaa ennen kaikkea peruspalveluihin, kaupungin työntekijöiden palkkojen nostamiseen ja henkilöstön lisäämiseen, asumiskustannusten alentamiseen ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen Helsingin energiatuotannossa sekä joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen.

SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestön vuosikokous 12.4.08

Vaalivoitto HOK-Elannossa 10.3.2008

Osuusliike HOK-Elannon vaalitulos on voitto kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan ehdokaslistalle. Se sai 4 073 ääntä ja 3 prosenttia ääniosuuden. Edellisessä vaalissa neljä vuotta sitten kommunisteja ja sitoutumatonta edistysmielistä osuuskauppaväkeä koonnut lista sai 2 694 ääntä ja 1,8 prosenttia.

Yli puolen miljoonan jäsenen HOK-Elannon vaalia on medioissa kuvattu pääkaupunkiseudun kunnallisvaalien esivaaliksi. Vaalin tulos kertoo kommunistien ja asukasliikkeen etenemisen mahdollisuuksista myös syksyn kunnallisvaaleissa.

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan listalta edustajistoon valittiin SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen 745 äänellä. Varaedustajaksi valittiin myyjä Arja Aaltonen. Toinen edustajapaikka jäi noin 125 äänen päähän ja se olisi saatu, jos STP olisi suostunut yhteiselle listalle kommunistien kanssa.

Kunnallisvaalejakin ajatellen huolestuttavaa HOK-Elannon vaaleissa oli oikeiston eteneminen. Porvarillinen vaaliliitto nousi suurimmaksi ryhmäksi. Myös vihreät etenivät. Sen sijaan SDP ja Vasemmistoliitto menettivät molemmat yhden paikan. SDP menetti lähes viidesosan ja Vasemmistoliitto 30 prosenttia äänistä. Vasemmalla vain kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan lista paransi tulostaan.